Café zin: hutspot en hummus

Delen van maaltijd en verhalen, dat brengt mensen bij elkaar. Daarom is er een vredesmaaltijd in de vredesweek bij de Johanneskerk.

Lees verder

Ochtend in de stijl van Taizé

Op 30 november is in De Lichtkring een ochtend in de stijl van de gemeenschap van Taizé in Frankrijk. Het programma volgt het ritme van Taizé met korte vieringen, een inleiding over een thema met daarna onderling gesprek en tot besluit een maaltijd in Taizé stijl. Zo ervaar je iets van de sfeer van Taizé.

Lees verder

De rol van de dichter in Heideggers ontologie

Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw speelt de bezinning op het wezen van de taal een steeds grotere rol in de ontologie van Heidegger. In het spoor daarvan richt de blik van Heidegger zich ook steeds meer op het werk van de grote Duitse dichters. In deze cursus gaat het om de vraag waarom Heidegger deze wending naar de dichters nodig acht.

Lees verder

Einstein en het heelal

Einstein was behalve wetenschapper ook filosoof. Hij dacht diep na over de grondslagen van de natuurwetenschap. Daardoor was hij in staat een volledig nieuw wereldbeeld te creëren, een wereldbeeld dat onze ideeën over ruimte en tijd, over materie en energie, en over zwaartekracht en kosmos in een nieuw daglicht plaatst.

Lees verder

Tussen Athene en Jeruzalem

In deze cursus worden de gedachten van een aantal grote filosofen over de religie onder de loep genomen. Er wordt ook stil gestaan bij het proces van secularisering dat al een paar eeuwen in de Europese cultuur gaande is.

Lees verder

Sloterdijks Sferen

Peter Sloterdijk is een van de meest inspirerende en controversiële filosofen van de laatste vijftig jaar. Hij staat in de kritische traditie van Nietzsche, Heidegger en Derrida en hernieuwt de aloude vraag naar wat voor soort wezens wij, mensen, zijn.

Lees verder

De verborgen kracht van menselijke beschavingen

Mensen vormen met elkaar samenlevingen om problemen op te lossen met de natuur, met elkaar en met zichzelf. Succes is niet verzekerd en onbedoeld roept elke oplossing weer nieuwe problemen op. Toch is het regelmatig gelukt om grote beschavingen op te bouwen. Hoe gingen mensen daarbij te werk?

Lees verder

Een zinnige zondagmiddag – Fokke Obema over De zin van het leven

Een boeiende en interactieve workshop met Volkskrant-journalist Fokke Obbemaover zijn interviewserie ‘De zin van het leven’.

Lees verder

Aardse meditatie over ‘bomen’

Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen. Deze aardse thema’s hebben een diepere symboliek,…

Lees verder

Giorgio Agamben

Het doel van deze leesgroep is het samen lezen en bestuderen van een primaire filosofische tekst, met de bedoeling de traditie van de filosofie zo tot leven te brengen. Het werk van filosofen gaat pas echt leven wanneer je er zelf actief mee aan de slag gaat en er samen met anderen over in gesprek kunt gaan. Dit semester zal het werk van de hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben centraal staan en dan meer in het bijzonder zijn essay Avontuur.

Lees verder

Taoïstische filosofie: de weg ontstaat door hem te gaan

‘Zhuang Zhou droomde eens dat hij een vlinder was, een fladderende vlinder die, volkomen in zijn sas, niet wist dat hij Zhou was. Toen hij plotseling ontwaakte, was hij in levenden lijve Zhou. Nu weet ik niet of Zhou droomde dat hij een vlinder was of dat de vlinder droomde dat hij Zhou was…’

Lees verder

Making Sense of Thought – Markus Gabriel

Hoe krijgen we weer controle over ons denken in dit digitale tijdperk? Volgens de Duitse filosoof Markus Gabriel is ons denken een zintuig, net als zien, horen en voelen. Maar we worden constant blootgesteld aan informatiestromen. Hoe voorkomen we dat we veranderen in hopeloze infojunks en technozombies?

Lees verder