Geloofsinburgering. Hoe voelt het om als christen uit het buitenland in Nederland te wonen?

Inburgering van migranten gebeurt op veel vlakken van het leven, zo ook op geloofsvlak. Hoe voelt het om als christen uit landen waar je een minderheid bent of zelfs vervolgd wordt, in Nederland te wonen?

Lees verder

Café Zin over lijkwaden

De mens is sterfelijk – maar wanneer is er de kans hierover na te denken? Meestal is dat bij de dood van een geliefde of bij de boodschap van een ongeneselijke ziekte. Maar zou je daarop wachten?

Lees verder

Preek van de leek – Femke Halsema

Niemand minder dan burgmeester Femke Halsema bestijgt dit jaar als eerste de kansel van de Doopsgezinde Kerk aan het Singel voor de nieuwe serie van de Preek van de Leek.

Lees verder

Waar kom ik vandaan? Inzicht in kosmische wetten

De cursus gaat over kosmische processen die een rol spelen in ons eigen leven, zonder dat wij daarbij stil staan. Zoals schepping, bewustwording, organisme vorming, reflectie, verbinding en compensatie.

Lees verder

Over westerse waarden in radicale tijden

Op 21 september is er een studiedag over Het seculiere experiment; over westerse waarden in radicale tijden.

Lees verder

Lichtkringkuier herfst, bezinningswandeling

Een Lichtkringkuier is bedoeld om tot rust te komen en om al lopend je te bezinnen op een thema. Lopen maakt open: door te lopen in stilte en met aandacht gebeurt er iets met je.

Lees verder

Aardse meditatie over ‘regenboog’

Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditaties wordt uitgegaan van de dagelijkse dingen. Op 21 november is dat de regenboog.

Lees verder

Meditatief mandala tekenen

Tekenen is een manier om tot rust te komen. Het is een oefening in aandachtig leven: niet opgejaagd, niet druk in je hoofd, maar alleen het geluid van het potlood op het papier. Al tekenend vind jij beelden voor wat je voelt en ontstaat iets unieks: jouw eigen mandala.

Lees verder

Gespreksavond over de tien leefregels, 7egebod (niet echtbreken)

Is echtbreken hetzelfde als scheiden? Gaat het in dit gebod om vreemd gaan? Wat is trouw, wat is ontrouw?

Lees verder

Meditatief mandala tekenen

Tekenen is een manier om tot rust te komen. Het is een oefening in aandachtig leven: niet opgejaagd, niet druk in je hoofd, maar alleen het geluid van het potlood op het papier. Al tekenend vind jij beelden voor wat je voelt en ontstaat iets unieks: jouw eigen mandala.

Lees verder

Gespreksavond over de tien leefregels, achtste gebod (niet stelen)

Hoe gaan we om met bezit? Waar hebben we recht op? Gaat dit over inbrekers of ook over ons als wij milieuproblemen veroorzaken of als we onrecht in stand houden?

Lees verder

Filosofische lezingen van hedendaagse Nederlandstalige literatuur

Wat zijn de raakvlakken tussen literatuur en filosofie? Zetten romans aan tot filosofische beschouwingen? Wat leert literatuur ons over ‘het goede leven’? Een HOVO-cursus over de filosofische lezingen van hedendaagse Nederlandstalige literatuur

Lees verder