Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de redactie van Zinweb aan de samenstelling van deze website besteedt, kan het voorkomen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Stichting NVO, de eigenaar van www.zinweb.nl, kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Stichting NVO is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Zinweb maakt zo nu en dan gebruik van affiliates, zoals bij de recensies van boeken. Dit zijn gesponsorde links, wat wil zeggen dat de link naar een product op een website van derden verwijst. Mocht de lezer overgaan tot een aankoop van dit specifieke product, dan krijgt Zinweb hiervoor een kleine commissie. Hiermee kan Zinweb bijvoorbeeld de hosting van de website (gedeeltelijk) betalen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.