Agenda

Video


Luister naar Bas Soetermans, een student Godsdienst- pastoraal werk. Hij noemt zichzelf theïstisch agnost en heeft de droom om met die achtergrond een levensbeschouwelijke praktijk op te richten. Waarom hij voor deze vorm kiest, legt hij in de video uit.

“Ik ben agnost en ik wil eigenlijk geestelijk werker zijn voor iedereen”

20’ers is een vijfdelige videoserie waarin vijf inspirerende jongeren hun visie over vrijzinnigheid geven. Dat er binnen de vrijzinnige organisaties een vergrijzing gaande is, valt niet te ontkennen. Volgens Prof. Mirjam de Baar valt dit deels te verklaren doordat jongeren de verbinding zijn kwijtgeraakt met het oorspronkelijke vrijzinnige gedachtegoed. De behoefte om je als twintiger aan te sluiten bij een vrijzinnige kerk of -vereniging is er niet meer. Iets wat bij de orthodoxere stromingen een minder groot probleem is. Vrijzinnige jongeren zijn vrijwel onzichtbaar en moeilijk te bereiken. Maar waarom is dat? En waar zijn ze?

Bekijk meer

Over zinwebFilosofie, religie, spiritualiteit en levenskunst zijn de pijlers van het online platform Zinweb.nl. Heb je behoefte aan zingeving of nieuwe inspiratie, dan vind je hier dagelijks een ruim aanbod van evenementen en artikelen.

Wij speuren op het web naar interessante verhalen en geven je de samenvatting. Af en toe duiken we de diepte in en lees je een achtergrondstuk. Ga op zoek naar een activiteit, droom weg bij de verhalen of discussieer via onze social mediakanalen mee over actuele onderwerpen.

Sta je al op onze mailinglijst? Wij sturen je dan uit onze agenda en recente publicaties een inspirerende selectie toe.

Zinweb.nl wordt ondersteund door diverse partners met als hoofdsponsor de NVO.

Elders op het web


Descartes over God

René Descartes was een Franse filosoof en wiskundige. Hij werd in Frankrijk geboren, maar woonde een groot deel van zijn leven in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.  Descartes kennen we vooral…

Lazarus Lees verder

Vrouwen in de GKV: een nieuwe tijd is begonnen

In juni nam de generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) het besluit om vrouwen toe te laten tot het ambt van diaken, ouderling en dominee. Hoe wordt dat belangrijke…

Het Goede Leven Lees verder

Hume over religie

David Hume groeide op in de buurt van Edinburgh, Schotland en interesseerde zich voor niets anders dan filosofie en wetenschap.  Als sceptisch filosoof met atheïstische denkbeelden kon David Hume tijdens…

Lazarus Lees verder