Hoe en waarom de dood in het leven kwam. En andersom.

Een programma met verhalen over het eeuwige leven van in den beginne en hoe en waarom daarna de dood in het leven kwam.

Lees verder

Waarom een steen naar beneden valt en de hemel niet

Een programma dat hinkt op twee gedachten: de wereld lijkt te luisteren naar wetten gemaakt voor de eeuwigheid en toch lijkt een zondvloed nooit ver weg.

Lees verder

Winterse scheppingsverhalen uit het Hoge Noorden

Een programma met verhalen uit het Noordelijke deel van de wereld. Over hoe daar de wereld met alles erop en eraan ter wereld kwam, waarom er niet één maar negen werelden nodig waren en waarom de mens af en toe ondersteboven in een boom moet hangen.

Lees verder

Verhalen over waarom de os geen ezel is

Een programma vol verhalen over waarom de os de os is en de ezel de ezel. Hoe al die andere beesten aan hun naam en gehinnik, geknor, geloei en gejank…

Lees verder

Engelen in de kunst – Marian van Caspel

Welke rol hebben engelen in de kunst? In de kunst van de eerste eeuwen worden ze zonder vleugels afgebeeld. Waarom is dat? Kunsthistorica Marian van Caspel legt uit.

Lees verder

Greep krijgen op de geschiedenis – Foeke Knoppers

Valt er een patroon te ontdekken in de dingen die gebeuren? Is de geschiedenis het toneel waarop twee geestelijke gemeenschappen tegen over elkaar staan? Wat menen we waar te nemen: vooruitgang of neergang?

Lees verder

Over Elia in adventstijd

Wie was de profeet Elia, en hoe speelt het thema “verwachting” een rol in zijn verhalen?

Lees verder

Ruimte voor aandacht

Stilte en aandacht zijn in veel religieuze tradities, maar ook daarbuiten, belangrijke elementen van godsdienst en mensendienst. Kom naar de tweewekelijkse aandachtsoefening in Vrijburg!

Lees verder

Plezier en pijn van het Grootouder-zijn – Guido de Wijs

Guido de Wijs zal samen met Frits van Kempen stilstaan bij wat het betekent om grootouders te zijn. Uiteenlopende situaties op het vlak van communicatie tussen de generaties passeren de revue.

Lees verder

Spiritualiteit in de schilderkunst – Kick Bras

In deze Café Zin geeft Kick Bras een presentatie op basis van zijn nieuwste boek: Het Bezielde Landschap.

Lees verder

Miniatuurvolwassenen? Het beeld van het kind in de westerse kunst – Sophie Oosterwijk

Wanneer we naar vroege kinderportretten kijken, zien we vaak slechts kleine volwassenen stijf gekleed in ouwelijke kleren. Wat kunnen kinderportretten van onder meer Rembrandt, Van Dyck en Velázquez ons nu vertellen over kinderen in het verleden?

Lees verder

Beeldende kunst van de Contra-Reformatie – Frederike Upmeijer

Na het uitbreken van de Reformatie was het Rome duidelijk geworden dat er een reactie moest komen. In de schilderkunst was de vernieuwing zichtbaar bij Caravaggio, terwijl ook de kerkarchitectuur beantwoordde aan de eisen: De Christenen naar de kerken van het Ware Geloof trekken. 

Lees verder