Platform voor religie, cultuur en filosofie

Het Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie ontstond vanuit de gedachte van samenwerking. Diverse vrijzinnige stromingen uit de regio Twente bundelen hun krachten. Samen dragen zij het vrijzinnig gedachtengoed uit in de diversiteit van activiteiten die alle deelnemende partijen organiseren. Het Platform heeft geen formele status. Het is een ontmoetingsplaats en biedt een podium voor debat, dialoog, discussie en bezinning over culturele, ethische, religieuze en maatschappelijke thema’s.

Het Platform wil verbondenheid en solidariteit tussen mensen en groepen van mensen bevorderen door te inspireren, te informeren en te beleven. Deelnemende partijen organiseren onder eigen regie hun programma’s onder het gezamenlijke uithangbord van het Platform.

Deelnemende partijen zijn:
– Vrijzinnigen Oost-Twente, Religieus & Spiritueel Centrum Johanneskerk in Twekkelo
Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen, Stadskerk De Bleek in Almelo
– Apostolisch Genootschap Almelo, Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) in Lochem
– Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld, De Eendracht in Varsseveld
– Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o., Henricuskapel in Rijssen