Koers houden | Eerst Napels zien | Geboorteverhalen van Jezus |Zenmeditatie | Worldsense

10 december 2018 in Weekagenda

Wat staat er komende week allemaal op de agenda? Zinweb maakte weer een selectie van vijf interessante evenementen.

Koers houden in een tijd van ontwrichting

Bas de Gaay Fortman is al bijna een halve eeuw nauw betrokken bij politiek en samenleving en staat bekend om zijn scherpe en geestrijke analyses. Op 10 december leidt hij in Vrijburg het diner pensant in. 

10 december
Vrijburg
Amsterdam 
Meer informatie? Klik hier.

Geboorteverhalen van Jezus – Carel ter Linden

De bijbel kent twee geboorteverhalen van Jezus, die totaal verschillend zijn: dat van Mattheüs en van Lucas. Dit soort verhalen moeten niet gelezen worden als een soort reportageverslag, maar als verhalen waarin de apostelen vertelen over wat hen heeft geraakt in de figuur Jezus. Carel ter Linden leest beide geboorteverhalen voor en zal deze nader toelichten.

11 december
Singelkerk
Amsterdam

Meer informatie? Klik hier. 

Eerst Napels zien…(en dan sterven)

Bron afbeelding: David Taffet via Unsplash

Wat zou je op jouw uitvaart willen? Welk gedicht moet worden voorgedragen of welke (pop)song moet er klinken omdat die precies verwoordt of verklankt hoe jij het leven ziet? Eigenlijk jammer dat we hier niet eerder eens bij stil staan. Bij De D3rde verdieping in Arnhem kun je hier zelf tijdens een workshop over nadenken.  

14 december
Rozet 3.09
Arnhem

Meer informatie? Klik hier.

Zenmeditatie en compassie

Bron afbeelding: Pixabay

Mediteer ji al? Als je durft te wennen aan de stilte, blijkt zij een heldere bron, een bron van echtheid en authenticiteit, maar ook van compassie. Dit weekend bestaat uit een combinatie van zenmeditatie en opdrachten rondom het thema compassie.

14 tot en met 16 december
Dominicanenklooster
Huissen

Meer informatie? Klik hier. 

Naar een nieuwe worldsense

In deze lezing zal filosoof en politicoloog Grâce Ndjako die wordt georganiseerd door de Vrije Gemeente twee denkers belichten, Mogobe Ramose en Oyèrónkẹ́ Oyèwùmí, die ieder op eigen wijze invulling geven aan de oproep tot het dekoloniseren van het denken, het dekoloniseren van het mensbeeld dat hen eeuwenlang is voorgeschoteld. Beiden leveren kritiek op het Europese denken en de epistemologieën die zij voort heeft gebracht. 

16 december
Splendor
Amsterdam

Meer informatie? Klik hier.