Ruimte tussen zien en zijn

Luister naar vier korte gedichten uit de bundel ‘Ruimte tussen zien en zijn’ van Els Stalborch.

In het eerste deel, Een lichtgevoelig woord, verbeeldt zij het breekbare van mens en natuur en het verlangen naar schoonheid en harmonie. In het tweede deel, Oogopslag van zijn, staat de verwondering over het leven centraal. In lichte, meditatieve gedichten spelen droom en werkelijkheid een verrassende rol. In het laatste deel, Rimpels van tijd, verwoordt de dichteres gevoelens en gedachten bij het ouder worden en de veranderende relatie tussen ouder en kind.

 

 

Bekijk meer