iMMO medisch onderzoek voor gefolterde asielzoekers

Het iMMO (instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek) levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een asielprocedure.

Bekijk meer