Geestelijke Verzorging afl. 9 – Professionaliteit

Om iedere patiënt in het ziekenhuis op een voor hem of haar geschikte manier te kunnen begeleiden, is een gedegen opleiding onmisbaar. De negende aflevering van ‘Geestelijke verzorging’ staat dan ook in het teken van professionaliteit. Eén van de geïnterviewden vertelt dat vooral een verbreding van kennis belangrijk is om allerlei bronnen aan te kunnen dragen waar de patiënten gebaat bij kunnen zijn. Een ander legt uit dat geestelijke verzorging in haar visie geen roeping is, en dat het wel degelijk om een vak gaat dat je moet leren. ‘Maar je moet het wel met veel trouw en toewijding doen.’

Bekijk meer