Geestelijke verzorging afl. 7 – Rollen omgedraaid

In aflevering zeven van de serie ‘Geestelijke verzorging’ worden de rollen omgedraaid. Zouden de geïnterviewden zélf een gesprek met een geestelijk verzorger willen wanneer zij patiënt zouden zijn? De behoefte om te praten over wat er allemaal op je af komt wanneer je in het ziekenhuis ligt, denken de geestelijk verzorgers zeker te hebben. Eén van hen verwoordt dat ze iemand zou willen spreken die ze ‘in vertrouwen kan nemen en die goed luistert.’ De belangrijke rol van luisteren wordt dus ook hier weer benadrukt. ‘Het moet niet iemand zijn die zelf met oplossingen komt.’

Bekijk meer