Geestelijke Verzorging afl. 4 – Lichaam of Geest

De geïnterviewden leggen in aflevering vier van de serie ‘Geestelijke verzorging’ uit dat er een onderscheid te maken is tussen het lichaam en de geest. Waar de artsen zich richten op het lichaam, houden zij zich juist met de geest van de patiënt bezig.

‘Tegelijkertijd is het niet te scheiden’, voegt één van hen hier aan toe. Hiermee onderstreept hij dat ziek zijn het medische deel overstijgt. Zieken moeten zijn voor het medische deel aangewezen op de kennis en expertise van deskundigen. ‘Maar uiteindelijk moet de patiënt ook zijn of haar eigen leven leiden.’

Bekijk meer