Geestelijke Verzorging afl. 3 – Je Levensovertuiging

In de NVO-serie ‘Geestelijke verzorging’ komen zeven geestelijk verzorgers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden aan het woord over hun werk. In aflevering drie staan de diverse levensovertuigingen centraal.

De geïnterviewde geestelijk verzorgers geven allemaal aan te werken vanuit hun eigen levensovertuiging. ‘Als je zelf niet geworteld bent in een bepaalde levensvisie heb je geen stevigheid om met een ander in gesprek te gaan’, vertelt één van hen. Toch plaatsen zij hun eigen levensovertuiging ook deels op de achtergrond wanneer ze in gesprek gaan. ‘Het gaat er om bij de bronnen van de patiënt te komen.’

Bekijk meer