Geestelijke Verzorging afl. 10 – Toekomst

Nog één keer komen de geestelijk verzorgers aan het woord over hun werk in ziekenhuizen. In deze laatste aflevering staat de toekomst van geestelijke verzorging centraal. Hoewel er in sommige instellingen bezuinigd wordt of moet worden op geestelijke verzorging, zien de geïnterviewden een toename in de behoefte van patiënten aan hun diensten. ‘Mensen vragen niet alleen om medische begeleiding.’ De andere kant van de marktwerking is dan ook dat ziekenhuizen zich wellicht in de toekomst juist zullen (moeten) gaan profileren als een organisatie die ook op geestelijk gebeid begeleiding biedt aan de patiënten. Over de meerwaarde van het in dienst hebben van geestelijk verzorgers twijfelen de geïnterviewden, ook voor de toekomst, allerminst: ‘Het gaat bloeien.

Bekijk meer