Vrijzinnige 20’er Bas Soetermans

Luister naar Bas Soetermans, een student Godsdienst- pastoraal werk. Hij noemt zichzelf theïstisch agnost en heeft de droom om met die achtergrond een levensbeschouwelijke praktijk op te richten. Waarom hij voor deze vorm kiest, legt hij in de video uit.

“Ik ben agnost en ik wil eigenlijk geestelijk werker zijn voor iedereen”

20’ers is een vijfdelige videoserie waarin vijf inspirerende jongeren hun visie over vrijzinnigheid geven. Dat er binnen de vrijzinnige organisaties een vergrijzing gaande is, valt niet te ontkennen. Volgens Prof. Mirjam de Baar valt dit deels te verklaren doordat jongeren de verbinding zijn kwijtgeraakt met het oorspronkelijke vrijzinnige gedachtegoed. De behoefte om je als twintiger aan te sluiten bij een vrijzinnige kerk of -vereniging is er niet meer. Iets wat bij de orthodoxere stromingen een minder groot probleem is. Vrijzinnige jongeren zijn vrijwel onzichtbaar en moeilijk te bereiken. Maar waarom is dat? En waar zijn ze?

Bekijk meer