Gezingeving. Een zinvol alternatief voor bijzondere gezinsmomenten?

5 september 2018 in Spiritualiteit

Dopen is in onze tijd niet meer vanzelfsprekend. Maar de geboorte van een kind blijft wel een heel bijzondere gebeurtenis. Hoe kun je op een andere manier dan met beschuit met muisjes stil staan bij de komst van een zoon of dochter? Ritueel begeleider Annegien Ochtman-de Boer schreef het boek Nieuwe Rituelen over hoe je vorm kunt geven aan belangrijke momenten in je leven. Voor Zinweb schreef ze een artikel over hoe je het stil kunt staan bij de geboorte van een kind.

De geboorte van een kind stemt tot blijdschap. Je kunt daarbij een doop overwegen of op een andere manier stilstaan bij nieuw leven. Er kunnen heel wat vragen opkomen. Wat betekent het, voor de kinderen en voor de ouders? Moet je een keuze voor de doop niet aan de kinderen zelf overlaten en dus wachten? Is het belangrijk dat ze worden opgenomen in een gemeenschap, in de groep van mensen waar je als ouders een hechte band mee hebt, in de lijn van het Afrikaanse gezegde: it takes a whole village to raise a child? Zodat die groep mee-verantwoordelijk kan zijn voor hun welzijn?

Gezingeving

Bewust stilstaan bij de geboorte van je kind(eren) en daarbij een eigen ritueel uitvoeren kan een mooie, zinvolle toevoeging aan het leven zijn. Een passend woord voor deze nieuwe vorm is, wanneer bij de geboorte van meerdere kinderen in een gezin tegelijk wordt stilgestaan, ‘gezingeving’. Er zijn vier belangrijke redenen om bij deze gelegenheid een ritueel uit te voeren. 1. Je wilt het kindje of de kinderen graag nog eens nadrukkelijk welkom heten en daar passende woorden en gebaren bij bedenken, die het welkom-zijn onderstrepen. Een kerngedachte daarbij is ‘verbinding’: het opnemen van je kind(eren) in een breder verband. Ze worden natuurlijk al geboren in een kader: het gezin, de ouders, broertjes, zusjes, grootouders. Maar met een welkomstritueel kun je die samenhang nog eens onderstrepen. 2. Je wilt je dankbaarheid voor het leven dat je is toevertrouwd uiten. Als ouders wil je stilstaan bij het nieuwe leven, dat iets van jezelf is, maar toch ook weer niet; het wordt aan ouders toevertrouwd. Immers, een wel hele korte samenvatting van wat ouderschap inhoudt, luidt: ‘jij hebt je kinderen niet, maar zij hebben jou’. 3. Je wilt uitspreken dat je zult proberen ze tot goede mensen op te voeden. De verantwoordelijkheid die je als ouders hebt is groot en die wil je graag delen met familie, peetouders en vrienden. Om die anderen erbij te betrekken, is een moment van stilstaan en bezinning heel geschikt. En, 4: geraakt door het nieuwe, kwetsbare leven wil je als ouders je kinderen graag beschermen en iets belangrijks meegeven, bijvoorbeeld een wens of een belofte voor de toekomst. Je wilt het beste voor ze en de hoop uitspreken dat ze uitgroeien tot gelukkige, vrolijke, evenwichtige mensen. Wie kinderen krijgt zegt eigenlijk: dit is een wereld waarin wij geloven. Een wereld waarin jullie met je talenten alle ruimte krijgen. Je belooft bijvoorbeeld ze zo op te voeden dat ze kunnen uitgroeien tot waardevolle mensen die in harmonie leven met zichzelf en hun omgeving. Je wilt ervoor zorgen dat ze warmte en medemenselijkheid ervaren. Ook eventuele peetouders kunnen een belofte uitspreken.

“It takes a whole village to raise a child”

Het begint met het bedenken van onderdelen, woorden en gebaren die passen bij de viering die ontworpen gaat worden; bijvoorbeeld kijken hoe bovenstaande vier elementen daarin een plaats kunnen krijgen. De naamgeving kan ook een belangrijk onderdeel zijn. Misschien kunnen ook een of meer kaarsen worden aangestoken, symbool van leven en van licht, of een paar teksten klinken die goed verwoorden wat de essentie is  – er is zoveel materiaal! En natuurlijk valt te denken aan een belofte die ouders zelf voor hun kind(eren) schrijven: wat is daarvan de kern? Wat wil je ze (vooral) meegeven? Een mooie wens ter afsluiting is ook essentieel.

Het is daarnaast belangrijk om je af te vragen wie het het ritueel gaat leiden, wie er een actieve rol in gaan spelen, wie uitgenodigd worden erbij te zijn en op welke plek het zal plaatsvinden. Dat kan haast overal: in de huiskamer of tuin, bij grootouders, in een kerkje of ergens buiten op een plek waar je als gezin graag komt. Muziek, tenslotte, is bij elk ritueel van toegevoegde waarde. Misschien ken je mensen die zelf muziek maken, anders is vast een goed alternatief te vinden. Samen zingen kan ook heel dierbaar zijn. Langzaam zal zo een gezingeving ontstaan die helemaal past, bij dit gezin en bij alle wensen voor heden en toekomst van deze kinderen.


Annegien Ochtman-de Boer studeerde theologie en was predikant in de remonstrante gemeentes van Dordrecht (1982-1984) en Naarden-Bussum (1993-2000). Sinds 2007 is zij buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, daarnaast helpt ze als rituelencoach mensen bij zowel vrolijke als verdrietige gebeurtenissen.

 

 


Bron afbeelding: Julie Johnson via Unsplash