Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom

Hoe wordt door moderne joodse denkers naar de mens gekeken? En in hoeverre heeft de shoah (holocaust) het joodse denken over de mens en over de oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed? 

Lees verder

‘God 9.0’ – Piet van Veldhuizen

Soms hoor je dat iemand liever een kinderlijk geloof houdt, maar een geloof dat niet pubert, kan ook niet volwassen worden. Het boek God 9.0 gaat over de (negen) fasen waarin ons geloof telkens ingrijpend verandert.

Lees verder

Moderne Devotie aan de hand van Thomas à Kempis 

Thomas à Kempis staat voluit in de traditie van de Moderne Devotie, die kritische vragen stelt. In deze retraite verdiep je je in zijn gedachten en zijn meest beroemde werk, ‘De Navolging van Christus’.

Lees verder

Koningspreek – Sigrid Kaag

Koningspreek door Sigrid Kaag in Naarden-Bussum.

Lees verder

In alles de liefde

De liefde kent vele verschijningsvormen: vriendschap, erotiek, gemeenschapsvorming, spiritualiteit. Tijdens de muziekcursus zie en hoor je hoe deze uitingen in elkaars verlengde liggen.

Lees verder

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat – Maarten Boudry

Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan, maar Maarten Boudry breekt in Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat een lans voor het vooruitgangsdenken.

Lees verder

De grenzen van mijn taal – Eva Meijer

In De grenzen van mijn taal gebruikt Eva Meijer haar eigen ervaringen met depressie als vertrekpunt.

Lees verder

Wederkerigheid van godskennis en zelfkennis

Dit weekend geeft je de ruimte om in stilte, in de natuur en met creativiteit je eigen ziel te verkennen.

Lees verder

Het islamitische geloof in het licht van de Verlichting – Erdal Balci

Erdal Balci spreekt over zijn jeugd als gastarbeiderszoon, waarin hij heeft ervaren hoe het Nederlandse integratiebeleid leidde tot een uitbreiding van het belang van het islamitische geloof in migrantengezinnen.

Lees verder

Zin in de ouderdom – Benjamin Balazs

Sinds een paar decennia is de ouderdom de vierde levensfase. Een fase met eigen kenmerken en vragen. Je wilt (en moet soms ook) nadenken over je prioriteiten, het inrichten van…

Lees verder

Lef om met lege handen te staan

Drie lezingen op de zaterdagmorgen in Alkmaar. De aanleiding tot de keuze van het onderwerp is een interview in Trouw met Thom Geurts, docent godsdienst en levensbeschouwing. 

Lees verder

Het goede leven en de vrije markt – Govert Buijs

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning en discussie. Vandaag spreekt Govert Buijs over het goede leven en de vrije markt.

Lees verder