Vrijzinnig Assen

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Assen (VVP Assen) is een groep mensen die onderlinge betrokkenheid en communicatie hoog in het vaandel dragen. We ontmoeten elkaar uiteraard in de zondagse dienst, maar ook bij kringgesprekken en lezingen. Tevens worden er activiteiten georganiseerd waarbij het accent kan liggen op bijvoorbeeld muziek, poëzie, een uitje of gewoon gezelligheid. In al deze bijeenkomsten zijn we op zoek naar een persoonlijk geloofsbeleving, maar ook proberen we tijdens dit samenzijn de ‘Stem van God’ te ervaren in onze onderlinge communicatie en in ons handelen naar elkaar toe. We zien onszelf als een springlevende en actieve gemeenschap, die probeert te inspireren tot compassie jegens elkaar en de ons omringende maatschappij. Dat is (in een notendop) de VVP-Assen