VVH Kampen / Noordoostpolder

VVH Kampen/Noordoostpolder is opgericht op 14 februari 1907 en streeft naar een open, tolerante en vrije houding naar de samenleving. Het gesprek wordt aangegaan met jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en anders denkenden. Het betekent  vooral dat we proberen goed te leven samen met de medemens. De Bijbel is hierbij een inspiratiebron en iedereen mag hier op zijn of haar eigen manier uit putten.

De vereniging probeert de wereld en het onbenoembare te bestuderen, bewerken, bewonderen en kritisch te benaderen. Daarbij bespreken en toetsen ze bevindingen met elkaar om zo verder te kunnen komen op onze eigen spirituele reis. De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Ze voelen zich verwant met de ondogmatische traditie van het christendom.