Vrijzinnigen Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. De zelfstandige vereniging staat onder meer voor de verwondering over ons bestaan en de zoektocht naar de diepere betekenis van het leven. Hoewel Vrijzinnigen Bennekom geworteld is in het vrijzinnig christendom, put het steeds meer uit overige wereldgodsdiensten en andere bronnen van wijsheid, levensfilosofie en spiritualiteit.

Jan Siepel, voorzitter Vrijzinnigen Bennekom: “U kent allemaal wel het spelletje: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En dan blijkt dat we allemaal wat anders zien terwijl we naar hetzelfde kijken. Zo is het ook bij Vrijzinnigen Bennekom. We luisteren naar hetzelfde verhaal maar ieder geeft er zijn eigen uitleg aan. Omdat wij allemaal op zoek zijn naar antwoorden op levens- en zingevingvragen die passen bij de eigen persoon. De kracht van die vrijzinnigheid is nu juist dat iedereen daar zijn eigen invulling aan mag geven.”