De Bleek Almelo

De wijkgemeente De Bleek en de VVG (Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen) werken sinds 2001 samen. De VVG beheert het gebouw De Bleek, maar is ook drager van de geschiedenis en zij vormt de verbinding met externe leden. De kerkelijke wijkgemeente is het bredere verband waarin alle kerkelijke activiteiten plaats vinden en waar de verbinding met de rest van het kerkelijk erf wordt gelegd. Vanaf het begin van de samenwerking is gekozen om het open karakter van de gemeenschap te accentueren. Door de ontstaansgeschiedenis, de samenwerking en de verbintenis met de vrijzinnige traditie heeft De Bleek naar eigen zeggen het karakter van een mentaliteitsgemeente in Almelo.