Zelfobservatie. Volledig eerlijk kijken naar jezelf

12 mei 2017 in Levenskunst

In een samenleving gedreven door het principe “ik doe dus ik besta”, lijkt er nog weinig ruimte voor diepgaande zelfreflectie. Terwijl juist voor de balans in het leven zelfobservatie onmisbaar is. Recensie door Martine Berenpas.

Ken Uzelf

Eeuwenlang was “Ken uzelf” een van de belangrijkste spirituele lessen van de mensheid. Zelfobservatie is de manier om te komen tot een authentiek zelf, omdat zichzelf observeren betekent jezelf leren kennen. Toch is dit allerminst een makkelijke opgave, zeker in onze huidige samenleving waarin versnellingsdruk al snel ervoor zorgt dat er onvoldoende tijd en bewustzijn is om het zelf aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De prijs die wij hiervoor betalen, stelt Red Hawk de auteur van het boek Zelf observatie, volledig eerlijk kijken naar jezelf, is dat wij telkens slachtoffer worden van onze gewoonten en de spirituele weg afsluiten.

Zelfobservatie is de enige taak die de mens heeft; een taak die echter door de manier waarop wij ons leven hebben ingericht wordt weggedrukt en verwaarloosd. Dit komt omdat wij ons gehele bestaan proberen te begrijpen vanuit onze rationaliteit. De ratio is echter een van de vele centra van ons lichamelijk bestaan. Een van de eerste opdrachten van zelfobservatie is daarom dat je moet proberen om de verschillende centra in je lichamelijkheid waar te nemen zodat je kan onderscheiden welke soorten energie bij welk centra een primaire rol speelt.

De basisbeginselen van zelfobservatie

Red Hawk onderscheidt vier basisbeginselen van zelfobservatie. Ten eerste is het van belang dat tijdens de zelfobservatie geen oordeel wordt geveld over wat wordt geobserveerd in het eigen lichaam. Het doel hiervan is het trainen van standvastige aandacht; aandacht zonder identificatie met datgene wat geobserveerd wordt, waardoor er ook geen noodzaak is om het geobserveerde te veranderen. Zodra namelijk een oordeel geveld wordt, stopt het zelfobservatieproces; het enige wat dan overblijft is de noodzaak tot oplossen, verdrukken of ontkennen van het geobserveerde.

Het tweede basisbeginsel van zelfobservatie is daarom het devies dat niet geprobeerd dient te worden om het geobserveerde te veranderen. Zelfobservatie alleen is niet voldoende om tot waar inzicht te komen. De aandacht moet gericht worden op de gehele lichamelijkheid en zich niet enkel beperken tot het intellectuele centrum. Het derde basisbeginsel is het aandacht geven aan alle centra van het lichaam. Grenzeloze eerlijkheid is hierbij het vierde basisbeginsel; zelfobservatie is het zich volledig openstellen voor zichzelf.

Het doel van zelfobservatie is het observeren van onnodige spanningen in het lichaam, onnodig denken en ongepaste emoties. Hierdoor zal het lichaam zich ontspannen en is vrije aandacht, – aandacht die zich niet identificeert met spanningen, emoties en gedachtes-, mogelijk.

Weerstand

Zelfobservatie is de essentiële taak van de mens om zijn levensdoel te vervullen, maar het is ook een moedige en moeilijke taak. Iedere poging tot zelfobservatie zal daarom op krachtige weerstand stuiten. Red Hawk wijst op het belang van het vinden van een ‘verzoenende kracht’ die ervoor zorgt dat zelfobservatie en weerstand samen kunnen vloeien. Red Hawk noemt dit proces het ‘vrijwillige lijden’; de ervaringen van het ‘tot op het bot’ geschokt worden. Enkel dan kan het geweten ontwaken en groeien.

Zelfobservatie_Red-Hawk-staand

Zelfobservatie. Volledig eerlijk kijken naar jezelf
Auteur: Red Hawk
Uitgever: AnkhHermes, 2017
Nederlandstalig
167 pagina’s
ISBN: 9789020213379
Prijs: € 17,50

 

*Deze recensie bevat (een) gesponsorde link(s). Lees meer hierover in onze disclaimer.