Ingezonden brief: Vrijheid van geweten en respect voor andersgelovigen

26 maart 2018 in Ingezonden brief

Vrijheid van geweten en geloof en respect voor andersgelovigen. Deze twee waarden zijn van essentieel belang voor de Nederlandse doopsgezinde geloofsgemeenschap. Een geloofsgemeenschap die maar al te goed weet uit haar verleden, wat het is om omwille van het geloof vervolgd te worden. Vanuit dat verleden is het te begrijpen dat wij willen zoeken naar een vreedzame en respectvolle manier van met elkaar omgaan in alle facetten van onze maatschappij.

De Broederschapsraad (bestuur) van de Algemene Doopsgezinde Sociƫteit, de overkoepelende organisatie van Nederlandse doopsgezinde gemeenten doet hierbij een oproep aan iedereen in deze samenleving zich te bezinnen op de manier waarop bevolkingsgroepen in onze huidige maatschappij tegen elkaar worden opgezet. We zijn volledig overtuigd van de waarde van Vrijheid van Geloof en van Meningsuiting evenals van de scheiding van Kerk en Staat. Het is de Bijbelse roeping en taak van de kerken om zich te laten horen daar waar mensen in de knel komen. Onze boodschap is een boodschap van een wereld waar mensen in vrijheid en met respect en compassie voor elkaar, samenleven.

Respectloos

Het anti-Islam filmpje dat de PVV onlangs uitzond en op het internet heeft gezet is in strijd met alles waarvoor wij als doopsgezinden willen staan. In dit filmpje worden gelovige mensen onder de klanken van dreigende muziek, weggezet als moordenaars, vrouwenhaters, terroristen, dierenmishandelaars en ga zo maar door. De laatste beelden die druipend bloed suggereren dat waar Islam is, bloed vloeit. Dit filmpje impliceert dat deze hele gemeenschap collectief schuld draagt voor terroristische aanslagen en andere confrontaties waarbij religieuze motieven worden gebruikt ter rechtvaardiging.

Als we dit filmpje zien dan tuimelen gevoelens van walging, boosheid en angst over elkaar heen. Hoe moet het voor een moslim voelen als op deze manier datgene waar je vanuit wil leven wordt beschimpt? Laat staan wat het doet met kinderen! Hoe kan je je betrokken voelen in een maatschappij waarin een politieke partij op een dergelijke respectloze en beledigende manier met je omgaan? Waarom ontstaat dergelijk vijands-denken in Nederland, een van de landen met de meeste vrijheid ter wereld? Waarom vindt dit denken voedingsbodem in Europa? Dat er problemen zijn is evident, maar deze manier van benaderen daarvan leidt tot discriminatie, isolatie en verbittering en dat is een voedingsboden voor nieuwe problemen.

Verkiezingspropaganda mag nooit en te nimmer ten koste van bevolkingsgroepen gaan. Respect voor de medemens, met alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden hoort tot de kern van de Christelijke boodschap. Het onvervreemdbaar recht op meningsuiting neemt de verantwoordelijkheid met zich mee dat het uiten van een mening niet ten koste mag gaan van de waardigheid van de ander.

Alleen een maatschappij waar mensen respect hebben voor de ander, welke geloofsovertuiging deze ook aanhangt, kan een maatschappij zijn waar mensen werkelijk in vrijheid leven.

Namens de broederschapsraad,

H.W. Stenvers,
Algemeen secretaris/directeur

Bron afbeelding: Thierry Ehrmann via Flickr