Eenzaamheid

6 maart 2019 in Ingezonden brief


Eenzaamheid komt niet uitsluitend voor als je alleen bent, maar kan ook in een relatie voorkomen. In beide gevallen is het meestal een heel persoonlijke ervaring. Eenzaamheid kan betekenen dat je je niet verbonden voelt en kan gepaard gaan met negatieve gevoelens. Het kan zijn dat het missen van een hechte band met anderen of minder contact met anderen door wat dan ook ontbreekt. ‘Eenzaamheid’ heeft zeker niets te maken met ‘alleen’ zijn. Eenzaamheid kan van korte duur zijn maar ook langdurig.

Het feit dat ik nu, alweer jaren voor de tweede keer alleenstaand ben, kan ik met zekerheid stellen dat ik mij nog nooit eenzaam heb gevoeld. Mijn gevoel zegt ook, dat ik er alles aan zal doen om eenzaamheid te voorkomen. Ondanks dat houdt het wel in, dat ik hierover niet of nauwelijks een goed oordeel over kan geven, want ik ken het gevoel niet. Door een stukje levenservaring en levenswijsheid, heb ik er wel een mening over. Door de weg naar binnen te gaan heb ik mijn ‘bron’ ontdekt. Het kenmerk van een bron is stromen, wat ik vervolgens ben gaan ervaren en een diepere betekenis heeft gegeven aan mijn zingeving. Nu terug naar mijn mening, gebaseerd op een vergelijking over momenten van ‘geluk/genieten’ en of ‘ongeluk’ naar een groeiproces van ‘tevredenheid’. Door mijn zingevende verdieping, waardoor niet alleen gedachten naar boven komen, maar ook inspiratie groeide, heb ik dit proces op gang gebracht. Vervolgens probeer ik die gedachten en inspiratie te verbinden. Meerdere malen zijn mij bijzondere geluksmomenten overkomen, wat ook kan gelden voor momenten van ‘ongeluk’. Het is mij duidelijk geworden dat dergelijke momenten voorbijgaan, wat uiteraard ook voor momenten van ‘ongeluk’ het geval is, maar ook wel weer leerzaam.De kern van geluk is, degene willen zijn die je bent, als ware het geluk zit in jezelf. Geluk is voor mij het bewustzijn van een algemene blijvende tevredenheid in een betekenisvol bestaan, dat gebaseerd is op de waarheid, de binnenkant.Door daarnaast ook het leven als ‘kunst’ te beschouwen, houdt dat tevens voor mij in, om heel actief bezig te zijn met mijn welzijn. Tot die conclusies ben ik gekomen door hierover te schrijven en al schrijvende kwam ik aan de hand van persoonlijke voorbeelden tot die conclusie, dat als je geluksmomenten met elkaar gaat verbinden, een proces van tevredenheid op gang wordt gezet. Tevredenheid is voor mij een innerlijk gevoel, dat niet overgaat, maar zich verder in mij is gaan nestelen en als blijvend karakter voelbaar is geworden.

De vraag is natuurlijk of een vergelijk is te maken tussen ‘geluk’ en ‘eenzaamheid’. Ik denk van wel. Zoals al aangegeven zit geluk in jezelf, in je bron. De kunst is die ‘bron’ te ontdekken en dan te koesteren, en te laten stromen, een voortdurend proces. In het geval van eenzaamheid is het de kunst om die eenzaamheid zoveel mogelijk uit te schakelen.Als we ons op enig moment eenzaam voelen kan dat natuurlijk ook weer overgaan. Door vanuit een positieve houding het leven als ‘kunst’ te beschouwen, dus goed zorgen voor je eigen welzijn, kan dat ook uitstralen naar anderen, waardoor eenzaamheid minder gevoeld wordt of zelfs niet of nauwelijks meer aanwezig is. 

Henri Nouwen (psycholoog en theoloog) beschrijft in zijn boek ‘een jaar met…over wijsheid en geloof voor elke dag’ over twee soorten eenzaamheid. Kortom het contact met God verloren hebben en op zoek zijn naar iemand of iets waarbij we ons vertrouwd en thuis voelen. De andere eenzaamheid komt voort uit een zo diepe verbondenheid met God, dat ons gevoel en ons verstand er geen vat meer op hebben. Henri vergelijkt het met blindheid of verblind zijn. De eerste kunnen we te boven zien komen met geloof en hoop. De tweede moeten we liefdevol omarmen.

Voor mij is dit een heel bijzondere uitleg, ware het niet dat het woord ‘God’ voor mij een veel ruimere betekenis heeft gekregen, namelijk, mysterie, energie, licht en kracht samengevat ‘liefde’.

Jan Veltman

Bron afbeelding: Modern Affliction via Unsplash