Preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’

14 juni 2019 in Geloof

Deze zomer houdt liberaalchristendom.nl de preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’. Hier kunnen zowel theologen als niet-theologen aan meedoen. Zij krijgen drie bijbelteksten aangeboden die doorgaans in kerkdiensten worden gemeden.

De opdracht luidt: maak een originele, min of meer persoonlijke preek of overdenking van maximaal 700 woorden die recht doet aan de gekozen bijbeltekst. Het is aan de deelnemers om die tekst te verdedigen, uit te dagen, te weerspreken of anderszins te verwerken in hun bijdrage.

Er zijn twee hoofdprijzen van € 127, de huidige preekvergoeding binnen de PKN. De ene is voor niet-theologen, de andere voor predikanten en andere theologen (hbo/wo). Naast de geldprijzen zijn er tweemaal twee aanmoedigingsprijzen. De jury bestaat uit Monic Slingerland (chef Opinie Trouw), Piet Schelling (auteur Vreemd en bizar), Joost Smedema (journalist NOS, jong en buitenkerkelijk), Tewin van den Bergh (redacteur uitgeverij Skandalon) en Wilma Hartogsveld (schrijversgroep Relivant, secretaris).

Inzendingen dienen uiterlijk 10 augustus 2019 binnen te zijn bij de secretaris van de jury, viawilma.hartogsveld@gmail.com, onder vermelding van naam, adres, leeftijd, (voormalig) beroep en met de aanduiding: wel/niet theoloog.

Eind augustus zal de jury de drie genomineerden per categorie openbaar maken. De uitslag wordt bekendgemaakt op dinsdagavond 17 september tijdens het Preekfestival te Amersfoort. Winnende bijdragen worden geplaatst op www.liberaalchristendom.nl Hier staan ook de keuzeteksten en overige richtlijnen en randvoorwaarden voor deelname.

Bron afbeelding: Aaron Burden via Unsplash

Tien Geboden tijdens Vrijzinnige Bijbelavond

19:30 23 March 2020 De Levensbron - Kampen

Serie van gespreksavonden over de Tien Geboden aan de hand...

Lees verder

Wederkerigheid van godskennis en zelfkennis

17:00 - 16:00 21 February 2020 - 23 February 2020  St. Michaël - Steyl

Dit weekend geeft je de ruimte om in stilte, in...

Lees verder

De paradijstuin – Anne Mieke Backer

10:30 1 March 2020 Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen - Voorburg

Kunsthistorica Anne Mieke Backer vroeg zich af waarom van alle...

Lees verder

Vrouwen in en over de Bijbel

10:00 - 11:30 4 March 2020 NPB Tholen

Eeuwenlang werden vrouwen nauwelijks serieus genomen in de kerk, toch...

Lees verder