Preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’

14 juni 2019 in Geloof

Deze zomer houdt liberaalchristendom.nl de preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’. Hier kunnen zowel theologen als niet-theologen aan meedoen. Zij krijgen drie bijbelteksten aangeboden die doorgaans in kerkdiensten worden gemeden.

De opdracht luidt: maak een originele, min of meer persoonlijke preek of overdenking van maximaal 700 woorden die recht doet aan de gekozen bijbeltekst. Het is aan de deelnemers om die tekst te verdedigen, uit te dagen, te weerspreken of anderszins te verwerken in hun bijdrage.

Er zijn twee hoofdprijzen van € 127, de huidige preekvergoeding binnen de PKN. De ene is voor niet-theologen, de andere voor predikanten en andere theologen (hbo/wo). Naast de geldprijzen zijn er tweemaal twee aanmoedigingsprijzen. De jury bestaat uit Monic Slingerland (chef Opinie Trouw), Piet Schelling (auteur Vreemd en bizar), Joost Smedema (journalist NOS, jong en buitenkerkelijk), Tewin van den Bergh (redacteur uitgeverij Skandalon) en Wilma Hartogsveld (schrijversgroep Relivant, secretaris).

Inzendingen dienen uiterlijk 10 augustus 2019 binnen te zijn bij de secretaris van de jury, viawilma.hartogsveld@gmail.com, onder vermelding van naam, adres, leeftijd, (voormalig) beroep en met de aanduiding: wel/niet theoloog.

Eind augustus zal de jury de drie genomineerden per categorie openbaar maken. De uitslag wordt bekendgemaakt op dinsdagavond 17 september tijdens het Preekfestival te Amersfoort. Winnende bijdragen worden geplaatst op www.liberaalchristendom.nl Hier staan ook de keuzeteksten en overige richtlijnen en randvoorwaarden voor deelname.

Bron afbeelding: Aaron Burden via Unsplash