Leesfragment: Rebible van Inez van Oord

5 december 2017 in Geloof

In Rebible geeft Inez van Oord een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in de Bijbel worden verteld. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Dit boek is het verslag van haar zoektocht naar deze vergeten verhalen, die voortaan op een andere manier inspireren. Het boek verschijnt 12 december 2017, maar lees hier alvast een leesfragment. 

OVER GOD 

Het is de eerste zin die ik lees in de Bijbel. En daarna komt het woord God in alle vormen en kleuren voorbij. Maar wat bedoelen we als we dat woord uitspreken?

In het begin schiep God…Daarmee begint de Bijbel. Maar wat bedoelen we als we dat woord uitspreken? En hoe ga ik daarover schrijven? Neem ik het gewoon over, en beschouw ik ‘God’ als een goedgekozen woord? Of zeg ik ‘die Ene’? Of ‘het onzegbare’, is dat niet beter? In oude vertalingen kom ik voortdurend ‘de Heer’ tegen. ‘De Heer is met u.’ Maar dekt dat woord de lading?

In de bijbelse verhalen komt God bijna vanzelfsprekend naar voren als een persoon, als een Hij, die stuurt, handelt en opdrachten geeft. Dat vind ik lastig lezen, want zodra iets een stem heeft, ontstaat al een vorm, een figuur die met je praat; dat maakt het allemaal zo onwezenlijk. Dat is misschien niet eens zo’n gek woord in dit verband: ‘het Onwezenlijke’.

‘God is not what man calls God,’ is een uitleg van mysticus Daskalos. ‘Using the word God minimizes the Absolute and puts It to his own measure’. Dat is nog het slimste om te zeggen. We minimaliseren God tot een maat die bij ons past.

Dan kunnen wij het in elk geval begrijpen met onze be- perkte menselijke vermogens. Maar als God, zoals in spirituele tradities wordt verteld, in alles te vinden is… waar moet je dan zoeken? – ik bedoel: dan komen we zintuigen tekort. God zit achter je denken, behind every breath you take, achter je gevoelens… Zodra God een stem krijgt, is het al een verzinsel van ons mensen. Maar we hebben niet anders. We zijn mensen. We moeten het met woorden doen.

God zit in verhalen. We gaan beginnen.

TERUG NAAR HET PARADIJS 

GENESIS 3: 1-24

Er was een land, een mythische ruimte, waar twee mensen uit liefde voor elkaar in terecht waren gekomen. Alle wilde kleuren hadden daar vleugels, insecten van goud en zilver als edelstenen op flinterdunne pootjes, er waren bloemen en bomen, bloesem die altijd bloeide.

De mens was medemens. Dat zouden we nu paradijs noemen. Een plek waar iedereen naar verlangt. Maar niemand kon er wonen, zelfs Adam en Eva niet. Zij aten van de boom van kennis (dan weet je van goed en kwaad) en werden uit Eden verbannen. Gewoon weggestuurd. Ze gingen de wereld in.

We zijn eeuwen en miljoenen mensen verder. Mijn God, wat hebben we een omweg gemaakt, langs al het goede, langs al het kwade, in onze landen, onze  gezinnen, onze relaties, in onszelf. En inmiddels weten we genoeg. We kennen het verschil, zonder nadenken. Serieus, we weten het nu toch wel?

Dus vandaag gaan we terug. Naar de dikke boom in het midden, en met de kennis van de wereld, lopen we regelrecht op ons doel af, langs de kleuren die vliegen, langs alle geluiden die leven, langs bloemen en bloesem.

De boom in het midden staat er nog! En kijk nou, God is er nog steeds! ‘Wacht u daar al die tijd op ons?’ Maar God houdt zijn mond dit keer. We klimmen de boom in, hoger en hoger, onaantastbaar verder omhoog niets kan ons raken. Voorbij de appels van schuld en schaamte, van goed en kwaad. We kijken ernaar, maar gaan er niet meer voor.

Bewust nu, voorbij de verleiding. En op de hoogste tak is een liefdevolle plek om rustig te zitten. Het is doodstil. Vredig. Buiten ons en binnen ons.

God had al die tijd naar ons gekeken, knikte bemoedigend en zag dat het goed was. Wij zagen het nu zelf ook. Kennis van goed en kwaad heb je nodig, om te kunnen kiezen. Nu weten we genoeg. De weg terug naar die boom in het midden is niet zo ver als je denkt. En God zegt: ‘Welkom. Geef maar door aan iedereen die het nog niet weet. Het paradijs is er nog. Ik wacht op je.’


Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen.
Auteur: Inez van Oord
Uitgever: VBK Media
Nederlandstalig, 264 pagina’s
ISBN: 9789021566320
Prijs: € 24,99