Recensie: Kinderen van Adam, verhalen uit de koran

5 januari 2018 in Geloof

Een aantal jaren geleden las ik in de kerstnacht het kerstverhaal uit de Koran. Dat was voor veel toehoorders nogal verrassend, in het besef dat men niet had gedacht dat ook dit verhaal in de Koran staat. En hoe? De baby spreekt zelfs tot Maria vanuit haar buik. “Wees niet verdrietig”, zei hij. “God laat bij jouw voeten een beekje stromen.” Maria zag dat er voor haar ineens een helderblauw stroompje vloeide. “Eet en drink en kom weer op kracht.” En zo gaat het zeer beeldende verhaal verder.

Het deed de toehoorders uiteindelijk goed dit te horen. Later hebben we naar aanleiding van deze kerstnacht een gesprekskring opgezet en zijn we de verhalen op gaan zoeken die én in de Bijbel én in de Koran staan. En dat is heel wat. Over Adam in de tuin, over Mozes in het biezen mandje, over Abraham. En veel meer. Er zijn in de Koran eindeloos veel verhalen te vinden over bijvoorbeeld Jozef. En ook over Jona is er een verhaal.

“Voor volwassenen kan dit kinderboek van dienst zijn in ons denken over de verhoudingen tussen de grote godsdiensten”

Petra van Helden (1978)  heeft met ‘Kinderen van Adam-verhalen uit de Koran’ een mooi boek geschreven voor mensen die kennis willen maken met deze verhalen. Ze groeide op als oudste in een gezin met vier dochters. Thuis werd er veel voorgelezen (De kinderen van Bolderburen, De geheime tuin). In de kerk hoorde ze Bijbelverhalen en op de (vrije)school waar ze naartoe ging, werden veel verhalen verteld over verschillende culturen. Petra luisterde graag naar verhalen en ze vond het interessant om over andere culturen en godsdiensten te leren. Na de middelbare school las ze uit nieuwsgierigheid de Koran. De Koranteksten maakten zo’n diepe indruk op haar, dat ze besloot moslim te worden.

Dichter bij elkaar

Na de studie Religie en Levensbeschouwing aan de VU in Amsterdam werkt ze sinds 2005 als docent aan de Hogeschool iPabo (interreligieuze Pabo). Naast het vak godsdienst/levensbeschouwing geeft ze lessen leesbevordering en cultuureducatie. Ze zet zich in voor het lezen van verhalen (thuis en op school) omdat ze vindt dat verhalen onderling begrip tussen verschillende levensbeschouwingen mogelijk maken.

Het boek voor kinderen vanaf 9 jaar leent zich goed om in huis en in het onderwijs te gebruiken. Het zijn voorleesverhalen. En bovendien rijk geïllustreerd door Els van Egeraat. Voor de grote mensen lezer kan het boek van dienst zijn in ons denken over de verhoudingen tussen de grote godsdiensten. Abraham is de oervader van het Jodendom, Christendom en de Islam. De schrijfster kwam er ook zelf achter hoe dicht we bij elkaar staan. “Doordat ik mij in de Koran verdiepte, ontdekte ik dat de Islam veel meer met het Jodendom en christendom te maken had dan ik altijd gedacht  had.”

“Wees niet verdrietig”, zei hij. “God laat bij jouw voeten een beekje stromen.”

De dialoog met elkaar over onze heilige geschriften maakt ons bekend met elkaar en wellicht vallen daardoor vooroordelen weg. Dat kinderen dat al horen is alleen maar goed. Dit boek is voor moslim én niet-moslimkinderen en hun voorlezers. Zo leren we elkaar kennen. En wees er van overtuigd dat het boeiend is om bijvoorbeeld als kenner van de Bijbel bekende Bijbelverhalen in de Koranversie te lezen. In de variatie ligt de kracht.

Voor de goede orde: achterin het boek staat bij ieder hoofdstuk de Koranteksten aangegeven. In een volgende uitgave zouden ook de Bijbelgedeelten genoemd kunnen worden.


Kinderen van Adam. Verhalen uit de koran.*
Auteur: Petra van Helden
Uitgeverij: Ploegsma Amsterdam
Nederlandstalig, 224 pagina’s
ISBN: 9789021677637
€ 24,95

 

 


Jos van Oord is theoloog en predikant. Vanuit zijn jarenlange betrokkenheid bij cultuur, welzijn, zorg en spiritualiteit is hij inzetbaar op velerlei gebied. Zijn hart gaat als eerste uit naar het ‘vertalen’ van Bijbelse verhalen naar de vragen van vandaag.


*Dit artikel bevat (een) gesponsorde link(s), klik hier voor onze disclaimer.