Zomerstek 2018

16 juli 2018 in Festival

Van een natuurexcusie, het maken van een speksteenhanger tot yoga en lessen in ‘bijbels’ koken. Jaarlijks van half juli tot en met eind augustus organiseert Stek, stichting voor Stad en Kerk, uiteenlopende leuke, zinnige, inspirerende, creatieve en gezellige zomerse activiteiten op verschillende Haagse locaties.

Vele vrijwilligers en Stek-medewerkers presenteren verrassende, inspirerende, spirituele en zomerse activiteiten. Jaarlijks vragen wij vrijwilligers om hun hobby of talent te delen met anderen. Ook bij wijkgemeenten, buurthuizen, locaties van Stek, Woon- zorgcentra of anderszins een ruimte ter beschikking willen stellen om de activiteit te organiseren en uit te voeren. Uiteraard om niet.

Zomerstek is in het bijzonder voor mensen in Den Haag die niet op vakantie gaan, maar uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom bij onze activiteiten. Het overgrote deel is gratis, maar voor een aantal activiteiten vragen we een kleine bijdrage (activiteiten met * = € 1,00, ** = € 2,50 voor materiaalkosten).

Iedereen kan meedoen, even inschrijven is voldoende maar wel noodzakelijk. Aanmelden kan voor maximaal 12 activiteiten waarvan er 2 op een reservelijst. Op volgorde van voorkeur. Daarna ontvangt u bericht voor welke activiteiten u bent geplaatst. De belangstelling is ieder jaar groot.

Zie hier het gevarieerde Zomerprogramma van de Stek stichting voor Stad en Kerk; www.zomerstek.nl

Aanmelden kan bij Stek (070) 3181616/3181621 of info@stekdenhaag.nl

Bron afbeelding: freestockpro.com via Pexels.com