Lezing: van zelfkritiek naar mededogen

20 April 2017 in Lezing

Veel mensen kunnen makkelijker punten van kritiek opsommen over zichzelf dan positieve en mooie kanten. Teveel zelfkritiek kan ondermijnend werken, en vaak leidt het ook tot een kritische houding naar de omgeving. Hoe kunnen we dit doorbreken? Door onze aandacht te richten op haar tegendeel: mededogen. 

Mededogen is een specifiek soort liefde, in het boeddhisme heet het karuna: de liefde die het vermogen heeft om het lijden van anderen te verlichten. Dat begint met dat we ons eigen lijden liefdevol tegemoet treden. Als we voorbij de kritiek en het oordelen, met liefdevolle vriendelijkheid naar onszelf kijken, activeren we mededogen.

Mededogen

Mededogen is van nature altijd aanwezig, niet gebonden aan ruimte, tijd en persoon. Het is ‘er-zijn’, zonder zelf. Je wordt geraakt door het lijden van anderen en komt als vanzelf tot vaardig handelen om het lijden te verlichten. Je staat niet langer apart, je gaat van afzondering naar gemeenschappelijkheid.

In deze lezing zal Marthe vanuit de boeddhistische Dzogchenleer vertellen, hoe je meer contact kunt krijgen met deze liefdevolle houding ten aanzien van jezelf en anderen.

Marthe van der Noorda (1963) heeft de Kleinkunstacademie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam gedaan. Daarna heeft ze zich voornamelijk gericht op het schrijven en regisseren van theaterstukken en later van scenario voor televisie, onder andere VPRO jeugd, Baantjer en Grijpstra & de Gier. Na het volgen van de opleiding bij het ITIP runt ze al meer dan 20 jaar haar coachingspraktijk voor individuele- en relatiebegeleiding Als vertaler is ze vijftien jaar geleden in contact gekomen met het werk van de boeddhistische leermeester Longchenpa. Deze Dzogchenleer is sindsdien een inspiratiebron en leidraad geworden voor haar leven. Ze geeft studiegroepen rond het thema ‘totale aanwezigheid’ en verschillende werken van Longchenpa.

Bron foto: Aki Tolentino via Unsplash