Zarathustra van Nietzsche: nog relevant?

7 December 2018 in Symposium

De Leidse werkgroep Filosofie en Spiritualiteit is van naam veranderd en heet nu colloquium Levensfilosofie, maar wil nog steeds graag door middel van mini-symposia de relatie tussen spiritualiteit en de academische filosofie verkennen in een dialoog tussen universiteit en samenleving. Lees verder voor het programma.

13.30 Inloop en opening door de dagvoorzitter

13.45 Wat blijft van Nietzsches Zarathustra? Dr. Eric Bolle M.A.

Nietzsches gedachte met de Übermensch een nieuwe fase in de geschiedenis in te luiden, is achterhaald. Maar zijn diagnose van onze tijd en de therapie die hij haar voorschrijft blijven actueel. Het gaat erom het ressentiment te bestrijden, te mediteren over de eeuwige terugkeer, en om te zegenen in plaats van te bidden. Maar bovenal gaat het erom de aarde trouw te blijven.

Eric Bolle is filosoof en leraar Duits in het voortgezet onderwijs. Recentelijk publiceerde hij bij ASP Editions Hölderlin & Heidegger. Een andere aanvang voor de filosofie. Onlangs vertaalde hij Hölderlins stukken over Sophokles en Pindarus.

14.30 Vragen en antwoorden

14.45 Pauze

15.15 Zarathustra, de vreemdeling Dr. Ann van Sevenant

Weinig bekendheid geniet Zarathustra Spitama in het Westen. Deze Perzische denker leefde rond 1500 voor onze tijdrekening. Zijn proto-filosofie is gebundeld in de Gatha’s, hymnen die pas in de 18e eeuw werden vertaald. Nietzsche vond inspiratie in de toenmalige uitgave van deze verzen en eigende zich een aantal gedachten toe. Maar hij transformeerde het denken van Zarathustra in een existentiefilosofie voor enkelingen en ontdeed het van zijn universele dimensie. Wat is ons tot nog toe vreemd gebleven?

Ann Van Sevenant is filosofe en was docente Filosofie aan de Hogeschool Antwerpen. Vandaag is ze verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster. Ze is conferencier in binnen- en buitenland en auteur van achttien boeken over filosofie. Onlangs verscheen Filosofie en fictie. Denkbeelden in dialoog (Utrecht, Klement).

16.00 Vragen en antwoorden

16.15 Dialoog tussen beide sprekers en de zaal

16.45 Afronding en voortzetting van de dialoog in het café

Het colloquium Levensfilosofie (voorheen: Filosofie & Spiritualiteit) is een academisch platform voor vraagstukken van ethische, existentiële en spirituele aard die spelen in onze cultuur en samenleving.

Bron afbeelding: Wikipedia

Gerelateerde evenementen


Moderne levenskunsten – Dick Kleinlugtenbelt

10 October 2019

Dit is een wederkerend evenement

Dick Kleinlugtenbelt publiceerde vorig jaar Moderne Levenskunsten 3 - De...

‘Monastieke waarden in leven en werk’

10:00 - 12.30 6 September 2019

Dit is een wederkerend evenement

Cursus monastieke waarden in leven en werk, speciaal voor mensen...