Willen sterven? – Paul van Tongeren

24 October 2018 in Filosofisch café

Filosoof Paul van Tongeren verzorgt op 24 oktober een inleiding over het thema Willen sterven?, Over de autonomie en het voltooide leven. Wat betekent het als iemand zegt dat hij dood wil?

De voorstellen tot wetgeving rond hulp bij levensbeëindiging van mensen die hun leven ‘voltooid’ achten, zijn gebaseerd op het principe van autonomie, het recht van mensen om – binnen grenzen – zelf te beschikken over hun eigen leven. Wie autonoom handelt, bepaalt zelf wat hij wil en handelt overeenkomstig die eigen wil.

Autonoom

Maar waarin bestaat eigenlijk die ‘wil’, die zo’n centrale rol speelt in de autonomie die we onszelf toeschrijven? Wat is eigenlijk ‘willen’ dat het zelfs mogelijk zou zijn de eigen dood te willen? Aan de hand van Augustinus, Nietzsche en Hannah Arendt zet Paul van Tongeren de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd.

Paul van Tongeren(1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven (België) en geassocieerd onderzoeker van de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). Hij publiceerde recentelijk Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven (Kok 2018). Voor verdere info en publicaties, zie:    www.paulvantongeren.nl

Bron afbeelding: Alessio Lin via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Zelfbewust samenleven

20:00 - 22:00 22 May 2019 Apostolisch Genootschap Amsterdam

Samenleven met anderen zonder jezelf te verliezen, hoe doe je...

Dr. Digital. In therapie met technologie

20:00 - 22:00 20 May 2019 De Nieuwe Liefde Amsterdam

Op welke manier kun je technologie gebruiken voor je eigen...

Zelfbewust samenleven

20:00 - 22:00 8 May 2019 Apostolisch Genootschap Utrecht

Samenleven met anderen zonder jezelf te verliezen, hoe doe je...

Rouwen, hoe doe je dat? Als het rouwrumoer is verstomd.

9:00 - 16:30 4 May 2019 Stadsklooster La Verna - Amsterdam

Rouwen is het proces om verdriet hanteerbaar te maken. Dit...