Willen sterven? – Paul van Tongeren

24 oktober 2018 in Filosofisch café

Filosoof Paul van Tongeren verzorgt op 24 oktober een inleiding over het thema Willen sterven?, Over de autonomie en het voltooide leven. Wat betekent het als iemand zegt dat hij dood wil?

De voorstellen tot wetgeving rond hulp bij levensbeëindiging van mensen die hun leven ‘voltooid’ achten, zijn gebaseerd op het principe van autonomie, het recht van mensen om – binnen grenzen – zelf te beschikken over hun eigen leven. Wie autonoom handelt, bepaalt zelf wat hij wil en handelt overeenkomstig die eigen wil.

Autonoom

Maar waarin bestaat eigenlijk die ‘wil’, die zo’n centrale rol speelt in de autonomie die we onszelf toeschrijven? Wat is eigenlijk ‘willen’ dat het zelfs mogelijk zou zijn de eigen dood te willen? Aan de hand van Augustinus, Nietzsche en Hannah Arendt zet Paul van Tongeren de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd.

Paul van Tongeren(1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven (België) en geassocieerd onderzoeker van de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). Hij publiceerde recentelijk Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven (Kok 2018). Voor verdere info en publicaties, zie:    www.paulvantongeren.nl

Bron afbeelding: Alessio Lin via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Leren leven met het afvalspook

11:00 - 12:15 2 december 2018 Splendor - Amsterdam

Volgens filosoof Lisa Doeland kunnen we veel over onszelf en...

Verschillend, en dan?

14:30 - 16:30 29 november 2018 Vrije Universiteit - Amsterdam

Wat is de betekenis van compassie in een tijd van...

Eigenbelang, marktwerking en deugden – Johan Graafland

14:45 - 16:30 29 november 2018 Universiteit van Tilburg

Na de economische crisis is er meer belangstelling voor de...

Ubuntu, een Afrikaanse filosofie – Annette Mul

19:45 28 november 2018 Remonstrantse kerk - Haarlem

Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu...