Wijs en waarachtig. Bijbelse tradities, zingeving en vrijzinnig geloven.

7 December 2018 in Symposium

Het Doopsgezind Seminarium organiseert op 7 december een publiek symposium met als titel: ‘Wijs en Waarachtig. Individuele vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele gemeenschapsvorming’. Naast een lezingen-programma dat wordt verzorgd door Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk en Christa Anbeek, worden ’s middags workshops rondom bovengenoemde thema’s uit Chaliers werk aangeboden. 

Hoofdspreker Catherine Challier bekeerde (1947) zich vanuit het Rooms Katholicisme tot het Jodendom en werd al gauw naaste medewerker en specialiste van Emmanuel Levinas. Vanuit diens filosofie van het “gelaat van de ander” ontwikkelde ze een heel eigen spirituele en ethische visie. In haar denken passeren kwesties als ecologische verantwoordelijkheid, levensbeschouwelijke pluraliteit, bijbelse spiritualiteit en lichamelijkheid, gedenken en verzoenen en de mystiek van het chassidische Jodendom. Op 7 december is zij te gast om mee te denken de relatie tussen onze persoonlijke spirituele keuzes en gemeenschappelijke tradities: als religie de unieke manier is waarop jij vorm geeft aan wat je persoonlijk raakt, hoe vorm je dan nog een gemeenschap?

Overige bijdragen zijn van oa: Chris Doude van Troostwijk, Christa Anbeek, Iris Speckmann, Petra Galama, Jan Jorrit Hasselaar, Judith van der Werf.

Programma

10.30 Opening door Alex Noord, rector Doopsgezind Seminarium

10.40 Geloven van wijs tot waarachtig: een introductie tot het werk van Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk

11.00 Jewish spirituality: wisdom, freedom and community Catherine Chalier (ENG)

11.40 Co-referaat:Christa Anbeek, Remonstrants Seminarium (ENG)

11.50 Co-referaat:Iris Speckmann,Doopsgezind seminarium (ENG)

12.00 Response doorCatherine Chalier

12.30 LUNCHPAUZE

13.30 Workshop programma (NL)

  1. Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren –Petra Galama
  2. Traditie, toekomst en vergeving – Judith van der Werf
  3. Hebben dieren een gelaat? Ecologische wijsheid – Jan Jorrit Hasselaar
  4. Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof – Emanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp
  5. Chassidische wijsheid en vrijzinnig geloven – Theo Witvliet

15.45 Caleidoscoop der columnisten & Joodse wijsheid en Christelijke vrijzinnigheid: in gesprek met Catherine Chalier(CDvT)

16.15 Sluiting

16.30 Borrel

Toegang: € 25,-, (inclusief lunch en borrel) over te maken via NL41 ABNA 0243493878, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Wijs en Waarachtig’. Het is mogelijk een bewijs van deelname aan te vragen (0,25 ECTS). Inlichtingen en aanmelden via conferentie@doopsgezind.nl. Meer info opwww.vrijzinnigetheologie.com

Portrait de Catherine Chalier, philosophe, auteur de l’essai: “Le dŽsir de conversion” – Credit: © Melanie-Jane FREY/ Fedephoto – contact: +33 6 12 37 29 57

Gerelateerde evenementen


‘Monastieke waarden in leven en werk’

10:00 - 12.30 6 September 2019

Dit is een wederkerend evenement

Cursus monastieke waarden in leven en werk, speciaal voor mensen...