Cursus: werken met bezieling. Hoe vanzelfsprekend is dat?

22 March 2017 in Cursus

We verwachten veel van ons werk: we willen er onze passie in kwijt kunnen, de wereld moet er niet slechter door worden en als het even kan moet het bijdragen aan onze persoonlijke ontwikkeling.

In navolging van de eerste bijeenkomst op 9 maart volgen drie woensdagavonden met de titel bezieling in je werk waarin wordt verkend hoe spiritualiteit een plek krijgt in ieders werk. In de eerste bijeenkomst op 22 maart wordt gesproken over spanningen tussen persoonlijke en maatschappelijke waarden en de organisatiedoelen. Wanneer ervaren we deze spanningen? Waar komen ze vandaan? Welke rol spelen zaken als veiligheid, vertrouwen en machtsverhoudingen? En wat doet dat met onze bezieling? Het gesprek over deze vragen is interactief en onderzoekend en wordt begeleid door Flip Goudsmit. Hij is ondernemer en organisatie adviseur met 35 jaar ervaring in succesvolle en minder geslaagde organisatieveranderingen.

In de tweede bijeenkomst op woensdag 5 april gaat Pieter Lootsma in gesprek aan over de (on)mogelijkheden om onze persoonlijkheid en identiteit te ontwikkelen in een professionele omgeving. Is het reëel te verwachten dat onze werkgever de condities schept waaronder wij op een integere manier kunnen werken aan onze persoonlijke groei? Pieter Lootsma verzorgt als theoloog traineeprogramma’s binnen grote ondernemingen rond het thema bezieling en is voorganger binnen de Woudkapel.

Tijdens de derde bijeenkomst op woensdag 19 april wordt gekeken naar de nieuwe werkvormen waar in reflectie en twijfel tot een kracht kunnen worden, in plaats van zwakte. Wat zijn de voorwaarden hiervoor? Hoe komen we tot nieuwe inzichten die helpen bezieling in organisaties mogelijk te maken. Deze avond wordt geleid door Nelleke Metselaar, organisatiecoach en ervaren in het begeleiden van groepsgesprekken en dialoog.

Informatie en opgave bij: nellekemetselaar@gmail.com

Bron afbeelding: Kaboompics