Wederkerigheid van godskennis en zelfkennis

21 February 2020 in Retraite

‘Zo zag ik dat de Godskennis vlotter en gemakkelijker in ons bereik ligt dan de kennis van onze eigen ziel.’

Op het eerste gezicht is dit een prachtige, maar ook aparte uitspraak van Julianne van Norwich. Zij ontving een visioen van goddelijke liefde op 13 mei 1373. Mystici zeggen immers dat God onkenbaar is. En toch, zeggen deze woorden dat we gemakkelijker van God kunnen weten dan dat we onze eigen ziel kennen. Het is een paradoxale uitspraak, kenmerkend voor mystiek, waarin ons denken geen houvast vindt en die ons daardoor laat luisteren naar onze diepere intuïtie. In deze bijeenkomsten lezen en bespreken we woorden van Julianne om ons te laten begeleiden in het mysterie van wie wij ten diepste zijn.

Dit weekend geeft ook ruimte om in stilte, in de natuur en met creativiteit je eigen ziel te verkennen.

Begeleiding door Dr. Petra Galama. Zij is gespecialiseerd in het werken met mystieke bronnen. Via SpiritWijs heeft zij jarenlange ervaring in het begeleiden van bezinning, daarbij ruimte biedend aan innerlijke verstilling en aan het  gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. Zij is practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU), remonstrants, predikant en geestelijk verzorger. Lees ook haar artikel in de Adrem van november 2019 over Mystiek, extase en gemeenschap. 

Zie www.spiritwijs.eu

Info en opgave: galama@spiritwijs.eu of via contactpagina op www.spiritwijs.eu

Bron afbeelding: Mitchell Griest via Unsplash