Wat weet je eigenlijk van de Islam?

19 January 2019 in Lezing

Er wordt veel over de islam gesproken en we doen alsof we weten wat we dan bedoelen en waar we het over hebben. Maar is dit wel zo? Net zomin als over het christendom bestaan er over de islam eenduidige opvattingen. Het zijn complexe grootheden. Maar wat weten we nu eigenlijk zelf van de islam en is het niet tijd voor een kleine introductie door een deskundige?

Kamel Essabane, docent islamitische godsdienst op de lerarenopleiding aan de Thomas More Hogeschool in Vlaanderen, weet ons op een heldere en prettig relativerende stijl de grondbeginselen van de islam duidelijk te maken. In zijn inleiding wordt stil gestaan bij het islamitisch Godsbeeld en mensbeeld. En ook de betekenis van Allah, de profeet Mohammed, de Koran en de shari’a voor moslims komen aan de orde. Ook is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bron afbeelding: David Monje via Unsplash