Wat is vrijzinnig? Op zoek naar wortels en identiteit

14 January 2020 in Gesprek

Wat is vrijzinnig? Die vraag zorgt altijd weer voor discussie. Daarom lijkt het goed om eens in de geschiedenis te duiken en te zien hoe die zogenaamde ‘vrijzinnigheid’ is ontstaan.

Deze manier van geloven blijkt oude papieren te hebben. Ze heeft ook onze Nederlandse cultuur sterk bepaald. Mensen als Erasmus, Menno Simons, Arminius, Hugo de Groot en Spinoza stonden aan de wieg van de ‘geest van tolerantie’ die we lang koesterden als onze nationale identiteit.

Vandaag staat de toekomst van de vrijzinnigheid centraal. Wat is de plaats van religie in de geseculariseerde 21e eeuw? En welke rol kan onze kerkgemeenschap spelen? Hoe gaan we als Adventskerk verder?

Deze gesprekskring staan onder leiding van ds. Karl van Klaveren. Wie zich van tevoren opgeeft ontvangt een kopie van het artikel van prof. Cossee, dat we tevoren lezen voor de eerste bijeenkomst. Let op, het is ook mogelijk om op 14 januari om 20:00 uur bij Miep Diekman (Annaplaats 6 in Zoetermeer) aan te schuiven.

Bron afbeelding: Cata via Unsplash