Walk of peace in Amsterdam

23 August 2018 in Wandeling

Op 23 augustus is het zeventig jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. Dat wordt die dag gevierd met verschillende activiteiten, zoals de Walk of Peace. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert.

Op deze wandeling is er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. Op de wandeling door de Oostelijke Binnenstad wordt halt gemaakt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, Armeense Kerk, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat.

Walk of peace

De wandeling begint om 12:30 uur in de Hoftuin (achter de Hermitage). Voor het vertrek spreekt Fernando Enns de deelnemers toe. Hij is voorzitter van de Werkgroep Pelgrimage van de Wereldraad van Kerken en hoogleraar doopsgezinde vredestheologie en ethiek aan de VU.

Vanaf 13.00 gaan de deelnemers in kleine groepen op weg. Op verschillende plekken langs de route staan wordt stil gestaan om iets te doen, om iets te geven of te ontvangen bij verschillende  ‘pleisterplaatsen’ langs de route. De vredeswandeling eindigt op de Dam, waar een delegatie van de Wereldraad de deelnemers zal ontvangen en het muziekkorps van het Leger des Heils zal spelen. Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats.

Aanmelden kan via  raadvankerkenamsterdam@gmail.com