Vrouwen in en over de Bijbel

4 March 2020 in Lezing

Eeuwenlang werden vrouwen nauwelijks serieus genomen in de kerk. Op enkele uitzonderingen na, zoals o.a. Hadewijch een 13e-eeuwse Brabants dichteres, Hildegard van Bingen een 12e-eeuwse  Duitse mystica en Theresia van Ávila, een 16-eeuwse Spaanse mystica.

Ze hebben zeker een bepaalde invloed gehad op het geestelijke leven in hun tijd, zoals Theresia van Avila, die zich inzette voor het tot stand komen van diverse kloostergemeenschappen, maar hun  grootste betekenis ligt in hun mystieke leven en de vele mystieke teksten van hun hand. Tot ver in de 20e eeuw hadden vrouwen nauwelijks iets in te brengen in de kerk en haar leer, enkele uitzonderingen daargelaten. Pas zo rond 1975 begonnen vrouwen zich te roeren in de kerk.

De feministische theologie  kwam op. Zij verzette zich niet alleen tegen de mannelijke dominantie in de kerk, maar ging ook de Bijbelverhalen anders lezen. Door die andere manier van lezen kwam men tot de ontdekking dat er in de Bijbel naast, wat Phyllis Tribble noemt, verhalen van verschrikking, ook diverse verhalen voorkomen, waarin sterke vrouwen een hoofdrol spelen. Maar dat werd nooit duidelijk omdat ze (tot op vandaag) merendeels vanuit mannelijk perspectief werden gelezen.

Naast een korte terugblik op de betekenis van Bijbelverhalen die traditioneel eenzijdig vanuit mannelijk oogpunt werden (of worden) gelezen, zullen een aantal verhalen de revue passeren, die ons laten zien dat de Bijbel meerdere verhalen kent, waarin het juist vrouwen zijn, die door hun kracht, inzicht en dapperheid  bepalend zijn voor de betekenis ervan.

Bron afbeelding: Suhyeon Choi via Unsplash