Levenseinde – Job Cohen

2 December 2018 in Lezing

In de serie Vrijburg laat voorgaan zal oud-burgemeester Job Cohen naast Joost Röselaers een overdenking verzorgen.

Sinds kort is Cohen voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Euthanasie. In zijn overweging zal Job Cohen ingaan op zijn persoonlijke betrokkenheid bij het thema levenseinde, en zijn beweegredenen om zich actief in te zetten voor de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie.

Aan bod komt onder anderen een tekst uit het Bijbelboek Job.

Bron afbeelding: Wikipedia