Voltooid leven

14 February 2019 in Lezing
Geregeld horen we over de vraag wanneer een leven als “voltooid” kan worden gezien of ervaren. Heeft de mens daarin een keuze, of juist niet?

In kerkelijke kringen wordt daar heel verschillend over gedacht en vorig jaar publiceerde een landelijke werkgroep “Remonstranten en voltooid leven” een bezinningsbrief, waarmee zij een inhoudelijke en respectvolle samenspraak willen helpen creëren over dit moeilijke onderwerp. Zij schrijven: “Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en willen naar een perspectief voorbij onszelf wijzen, zelfs in de meest hopeloze situaties.”

Op 14 februari organiseren we een themamiddag over dit onderwerp over vragen die bij u leven rondom het levenseinde. Landelijk remonstrants predikant Joost Röselaers zal samen met de Amsterdamse huisarts Mariette Hamaker deze middag verzorgen. We gaan met hen, maar ook met elkaar in gesprek.

U kunt de tekst van de bezinningsbrief hier teruglezen. De vragen die aan het einde staan, komen die middag aan bod.

Bron afbeelding: Sasha Freemind via Unsplash