Van verwondering naar mystiek – Henk van der Waal

18 November 2018 in Lezing

Al sinds Plato geldt verwondering als dé aanzet om op onderzoek uit te gaan. Dit onderzoek zelf leidde echter tot een onttovering van onze wereld. De verbazing over de openheid van het geheel werd ingeruild voor precieze kennis omtrent de delen. Dat heeft tot veel technologische hoogstandjes geleid, maar ook tot humanitaire en ecologische rampspoed.

Als we die rampspoed willen beteugelen, moeten we onze verwondering over de openheid van het geheel levend houden. Iemand als Spinoza laat zien hoe dat kan en hoe we via waarneming en kritische reflectie intuïtieve kennis kunnen verwerven.

Op deze wijze raakt de aanvankelijke verwondering niet verkaveld, maar wordt ze omgezet in een juist en doorwrocht inzicht in de aard van de werkelijkheid. Een dergelijk inzicht vergroot onze vrijheid en is, zonder een beroep te doen op hogere machten, in zekere zin mystiek van aard.

Henk van der Waal is dichter, filosoof en schrijver van het boek ‘Mystiek voor goddelozen (2017). Hij geeft met enige regelmaat lezingen en voordrachten. www.henkvanderwaal.nl

Klik hier voor meer informatie. Graag aanmelden via: amsterdam@regio.humanistischverbond.nl

Bron afbeelding: Johannes Plenio via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Filosofisch café: Het welgetemperde gemoed – Jos Kessels

19:45 23 October 2019 Remonstrantse kerk - Haarlem

In Het welgetemperde gemoed geeft Jos Kessels een aanzet tot...