Lezing: wat nemen kinderen mee uit hun gezin?

23 April 2017 in Lezing

Ieder mens wordt geboren uit twee ouders die uit een heel verschillende familie komen. Van daaruit brengen zij elk hun eigen erfgoed mee in hun relatie en gezin. Voor de kinderen is het nog niet zo eenvoudig daar wijs uit te worden. Pastor, theoloog en filosoof Henk Vrielink gaat in op hoe ouders en familie een kind zien.

En dat hangt altijd samen met omgevingsfactoren waarvan de invloed op de relatie met het kind niet bewust wordt waargenomen. Ben ik de oudste of de jongste, een meisje of een jongetje, een ‘moetje’ of een godsgeschenk? Werd ik misschien geboren nadat er vóór mij een kindje was overleden? Dergelijke factoren hebben grote invloed op onszelf en ons leven.

Gezin

Voor kinderen is het ook van grote betekenis wat er tussen de ouders speelt en op welk moment in de gezinsgeschiedenis. Zij betrekken – uit loyaliteit – verschillende posities in het krachtenveld van het gezin. Vanuit die gezichtshoek nemen zij waar en worden zij waargenomen. Elk net iets anders en aan de zo gevormde ‘waarheid’ houden zij vaak ook later als volwassene vast. Met muzikale begeleiding door Klarinetorkest onder leiding van Marieke van Wolde.

Henk Vrielink werkte in verschillende soorten onderwijs, als predikant en als geestelijk verzorger in het leger en in de kinder- en jeugdrevalidatie. Vanaf 2013 werkt hij als contextueel coach.

Bron foto: Annie Spratt via Unsplash