Verdiepingsdag Radical Theology

20 May 2017 in Lezing

De dood van God als geboorte van een eigentijds spreken over God. De dag is voor een ieder die geïnteresseerd is in Radical Theology en zoekt naar concrete uitwerkingen ervan.

Radical Theology is schatplichtig aan de ‘Dood van God-theologie’, een verzameling ideeën van diverse theologen en filosofen over de positie van God na de opkomst van het secularisme en de afnemende invloed van georganiseerde, traditionele religie. Hoe te denken en te spreken over zingeving in een tijd waarin de oude, vertrouwde (gods)beelden hebben afgedaan?

Op academisch niveau is deze stroming niet nieuw meer, maar de mogelijkheden die er voor ‘dagelijks gebruik’ besloten liggen in onder andere de vrije benadering van het geloof die de Radical Theology biedt, verdienen nadere uitwerking, menen de organisatoren.

Hoofdspreker deze dag is Barry Taylor, de man die nota bene tijdens zijn werkzaamheden voor de ‘Highway to Hell-tour’ van de heavy metal band AC/DC voor het eerst serieus in aanraking kwam met filosofie en religie. Meer dan dertig jaar werkte Taylor voor en aan de randen van de kerk als priester in de Episcopal Church, en publiceert en spreekt hij over onderwerpen op het snijvlak van theologie en cultuur. Filosofie en popmuziek vormen de primaire lens voor zijn werk. Barry Taylor is samen met Peter Rollins een van de huidige kwartiermakers van de Radical Theology. Momenteel doceert Taylor kunst en theologie aan het Californische Fuller Theological Seminary.

Josef Gustafsson is theoloog, initiator en drijvende kracht achter website en podcast The Catacombic Machine (voorheen Freestyle Christianity), waarop hij zijn werk over o.m. Radical Theology-gerelateerde onderwerpen publiceert, en waar hij reeds vele spraakmakende filosofen en theologen ontving. Gustafsson is tevens organisator van het jaarlijkse Katakomb Festival (Gothenburg).

Pim Brouwer is PKN-predikant in Utrecht-West. Hij zal vanuit zijn dagelijkse praktijk een reactie geven op de verhalen van Taylor en Gustafsson en een beeld schetsen welke kansen en mogelijkheden hij ziet voor ‘de Nederlandse werkvloer’. Pim studeerde achtereenvolgens in Leuven (ETF) en Utrecht (PthU). Hij studeerde af binnen de ethiek en apologetiek op de schrijver CS Lewis. In 2016 werd Pim Brouwer genomineerd voor de titel ‘Theoloog van het Jaar’.

De Verdiepingsdag op zaterdag 20 mei wordt georganiseerd door de makers van het Geestdrift Festival en netunity Blossom030. Zie ook: www.radicaltheology.wordpress.com