Verborgen spiritualiteit van vrijmetselarij – Karel Musch

17 February 2019 in Lezing

De Vrijmetselarij is een besloten broederschap die zich ten doel stelt bij te dragen aan een betere wereld. Zij heeft, als levensbeschouwelijke stroming, een geheel eigen vorm van spiritualiteit. Die is vooral gestoeld op de twee belangrijkste bronnen van symboliek, het licht en de bouwsymboliek. Maar er is meer. Vrijmetselarij is ook een zoektocht naar individuele zingeving.

De spiritualiteit van de vrijmetselarij is een spiritualiteit van verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de ander. Gericht op handelen: vrijmetselaren proberen een beter mens te worden. Deze lezing biedt ook zicht op de grondslagen van het spirituele gedachtengoed, trouw en moed. Bovendien worden verrassende verbindingen gelegd met andere vormen van spiritualiteit.

Karel Musch was na politiek-bestuurlijke functies adviseur in de gezondheidszorg. Van 2002 tot 2014 heeft hij samen met zijn vrouw een seizoensherberg voor pelgrims in Frankrijk. Hij was lange tijd moderator/coach voor leiderschapsleergangen. Zijn nieuwste boek is “De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij”.

Bron afbeelding: Josh Boot via Unsplash