Tussen Athene en Jeruzalem

27 September 2019 in Cursus

In deze cursus worden de gedachten van een aantal grote filosofen over de religie onder de loep genomen en wordt zo een reis gemaakt door de geschiedenis van onze cultuur vanaf de antieke oudheid tot aan onze moderne tijd. Er wordt ook stil gestaan bij het proces van secularisering dat al een paar eeuwen in de Europese cultuur gaande is. Welke gevolgen heeft dit proces voor de moderne mens en wat kan men zeggen over de verhouding tussen filosofie, wetenschap en geloof in de huidige tijd?

De namen Athene en Jeruzalem staan model voor de twee krachtbronnen die onze westerse cultuurgeschiedenis hebben bepaald: de Griekse filosofie en de religieuze, joods-christelijke traditie. Beide krachtbronnen zijn in eerste instantie onafhankelijk van elkaar op verschillende plaatsen gaan vloeien, maar al spoedig zijn zij op elkaar gebotst en hebben zich met elkaar vermengd.

Ook was de verhouding tussen filosofie en religie van meet af aan gekenmerkt door spanning, strijd en soms vervolging. Enerzijds werden vanuit de geloofsdogmatiek van de religie nogal eens beperkingen opgelegd aan het vrije denken van de filosofen, anderzijds waande de filosofie zich soms superieur aan de religie. Deze complexe verhouding tussen twee domeinen van onze cultuur werd verwoord in termen van een verhouding tussen rede en mythe, rede en openbaring, wetenschap en geloof, filosofie en theologie, bovennatuurlijke en natuurlijke kennis enzovoort.

Data: vrijdag 27 september tot en met 6 december, m.u.v. 18 oktober

Meer weten? Klik hier! 

Bron afbeelding: Sander Crombach via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Filosofisch café: Het welgetemperde gemoed – Jos Kessels

19:45 23 October 2019 Remonstrantse kerk - Haarlem

In Het welgetemperde gemoed geeft Jos Kessels een aanzet tot...

Gespreksavond over de tien leefregels, achtste gebod (niet stelen)

20:00 - 22:00 17 October 2019 De Lichtkring - Almelo

Hoe gaan we om met bezit? Waar hebben we recht...

Alain de Botton on Emotional Intelligence

10:00 - 12:30 12 October 2019 Nationale opera en ballet - Amsterdam

Hoe leid je een goed leven in de 21e eeuw?...

Moderne levenskunsten – Dick Kleinlugtenbelt

10 October 2019

Dit is een wederkerend evenement

Dick Kleinlugtenbelt publiceerde vorig jaar Moderne Levenskunsten 3 - De...