Tolerantie in turbulente tijden

28 September 2019 in Symposium

In 2019 vieren de remonstranten hun vierhonderdjarig bestaan. Dat doen zij op twee wijzen. Allereerst, door stil te staan bij hun veelbewogen geschiedenis, met name de eerste jaren. En ten tweede door vanuit het heden de blik te richten op de toekomst. Waar kunnen de remonstranten met hun theologie en hun kernwaarden relevant zijn en blijven?

Een van de kernwaarde van de remonstranten is tolerantie. In september verschijnt een bundel waarin deze waarde nader wordt geduid en verdiept, ‘tolerantie in turbulente tijden’ (onder redactie van Eric Cossee, Joost Röselaers en Marthe de Vries). Hoe gaan remonstranten en anderen om met deze kernwaarde, in de turbulente tijden van 1619 en 2019?

De bundel wordt gepresenteerd tijdens een symposium in het Rijksmuseum over tolerantie op zaterdag 28 september. Hoofdspreker is Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Henk Nellen (hoogleraar Ideeëngeschiedenis aan de Erasmus Universiteit) zal spreken over tolerantie in de turbulente tijden rond 1619.

Aanmelden via: info@remonstranten.org

Bron afbeelding: Sigrid Kaag / Ministerie van Buitenlandse Zaken – 180307 Blok verwelkomd door BZ’ers 2585, CC BY-SA 2.0, bron