Tien Geboden tijdens Vrijzinnige Bijbelavond

13 January 2020 in Gesprek

Drie jaar geleden zijn de vrijzinnigen gestart met de ‘Bijbel in twee jaar’. Mensen vanuit allerlei gezindten lazen en bespraken in twee jaar tijd de gehele Bijbel van kaft tot kaft. Dat gaf over en weer bijzondere inzichten. Vorig jaar werden deze Bijbel-avonden vervolgd met ‘Boeiende en Bizarre Bijbelverhalen’.

Dit jaar worden de Tien Geboden besproken. “Dit lijkt een beetje in tegenstelling met ons jaarthema ‘vrijheid’, maar misschien zijn de geboden wel wegwijzers naar èchte vrijheid zoals in de Bijbel wordt bedoeld”, aldus voorganger Anneke van der Velde, die de avonden leidt. “We lezen de Tien Geboden aan de hand van een boek van Marc-Alain Ouaknin. Ouaknin doceert aan de universiteit van Tel-Aviv, en hij schreef vele boeken over joodse filosofie.”

In zijn boek over de Tien Geboden legt Ouaknin op een heldere en aanstekelijke manier de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden uit, maar herformuleert hij ze ook in de taal van de 21ste eeuw. Hij probeert op een speelse, creatieve en niet-dogmatische manier om te gaan met de oude teksten. Want, zegt hij, ‘deze geboden zijn helemaal geen geboden, maar verwijzen naar een dynamische ethiek van de toekomst’.

Op de avonden wordt telkens één of twee geboden centraal gesteld. De teksten uit het boek van Ouaknin worden van tevoren toegestuurd om te lezen. “Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek, horen we achtergronden, en zoeken we naar nieuw licht en perspectief voor de Tien Geboden”, aldus Anneke.

Wie Anneke een mailtje stuurt en zich aanmeldt, ontvangt het te lezen materiaal van haar in de mail: veld5834@planet.nl.