Thomas, apostel en reiziger in India – Katrijne Bezemer

3 March 2020 in Lezing

Bij velen is de apostel Thomas vooralbekend als “de ongelovige Thomas”. Desondanks of misschien juist daaromis deze leerling van Jezus geliefd.

Vroegchristelijke tradities verbinden Thomas met de oude Syrische stad Edessa, het huidige Urfa in zuidoost-Turkije. In de apokriefe Handelingen van Thomas wordt van hem verteld dat hij verder naar het Oosten trok, naar India, om daar het christendom te verspreiden. Toen Portugese missionarissen in de 16-eeuw naar India gingen om mensen te bekeren, troffen zij daar tot hun verbazing de kerken van de zogenaamde Thomas-christenen aan.

Behalve de Bijbel zijn er andere oude bronnen over Thomas, zoals het bekende Evangelie van Thomas, met 114 losse uitspraken van Jezus, en de eerder genoemde Handelingen van Thomas. Katrijne Bezemer gaat vanavond in op vragen als: Waarom wordt Thomas in sommige geschriften “de tweelingbroer van Jezus” genoemd? Wat leerde Thomas eigenlijk aan zijn volgelingen? En hoe kwam hij in India terecht? Natuurlijk kun je na zoveel eeuwen niet alles meer zeker weten, maar je kunt wel tot waarschijnlijke scenario’s komen.

Drs. Katrijne Bezemer is afgestudeerd in Geschiedenis en Theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is voorganger van Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg/Sassenheim en De Kapel in Bloemendaal. Haar speciale interesse gebieden zijn de gnosis en de mystiek. In 2011 verscheen van haar hand Op weg met de gnosis, een alternatief christendom bij uitgeverij Synthese.

Bron afbeelding: Caravaggio via Wikipedia