Thomas, apostel en reiziger in India – Katrijne Bezemer

12 March 2020 in Lezing

De apostel Thomas is bij velen bekend als de ‘ongelovige Thomas’. Desondanks of juist daardoor is deze leerling van Jezus zeer geliefd.

Van Thomas wordt verteld dat hij naar het Oosten trok, naar India, en daar het christendom verspreidde. Tegelijkertijd wordt hij ook gekoppeld aan het oude Edessa, het huidige Urfa. Portugese missionarissen die juist in India mensen wilden bekeren, waren in de 16-e eeuw verbijsterd toen zij daar de kerken van de Thomas-christenen aantroffen.

Behalve de Bijbel zijn er andere bronnen over Thomas zoals het bekende Evangelie van Thomas. Voor velen is het Evangelie van Thomas een grote ontdekking omdat leerverhalen van Jezus er los, zonder geloofscontext in worden aangeboden. Maar er zijn meerdere buitenbijbelse oude teksten die nieuwe informatie bieden over de apostel Thomas. Waarom wordt Thomas in sommige boeken ‘de tweelingbroer van Jezus’ genoemd? Wat doceerde Thomas eigenlijk aan zijn leerlingen? Hoe kwam hij in India terecht? Je kunt na lange tijd niet alles meer zeker weten maar wel tot waarschijnlijke scenario’s komen.

Drs. Katrijne Bezemer is afgestudeerd in Geschiedenis en Theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is voorganger van Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg/Sassenheim en De Kapel in Bloemendaal. Haar speciale interesse gebieden zijn de gnosis en de mystiek. In 2011 verscheen van haar hand ‘Op weg met de gnosis, een alternatief christendom’ bij uitgeverij Synthese.

Bron afbeelding: Caravaggio via Wikipedia