Lezing: The End of the American Dream

2 November 2017 in Lezing

Beperk de democratie. Verschuif de lasten. Manipuleer verkiezingen. Houd het gepeupel onder de duim. Dat klinkt niet echt als een ideale samenleving. 

Maar volgens de Amerikaanse filosoof Noam Chomsky zijn dit precies de principes die in het neoliberalisme worden toegepast om de kloof tussen rijk en arm te vergroten. Gelijke kansen? Dat is een ideaal uit het verleden. Kom luisteren naar politiek filosoof Mathijs van de Sande, economisch socioloog Agnes Akkerman en bekroond redacteur en regisseur Kelly Nyks over hoe de Amerikaanse droom ten onder is gegaan.

Het idee dat elke krantenjongen door hard werken miljardair kan worden bestaat nog steeds. Maar deze American Dream lijkt inmiddels een illusie. Macron en Trump verlagen de belasting voor de allerrijksten en vergroten hiermee de concentratie van rijkdom. Doordat de allerrijksten ook degenen zijn met macht, nemen zij de democratie over. Gevolg: het beleid wordt niet bepaald door de stem van de meerderheid, maar door de belangen van multinationals. Politiek en bedrijfsleven raken steeds meer verstrengeld en houden elkaar de hand boven het hoofd. Dit systeem heeft volgens Chomsky desastreuze gevolgen; niet alleen in Amerika, maar wereldwijd.

Ons politieke welzijn

De Amerikaans-Nederlandse schrijver en regisseur Kelly Nyks maakte de documentaire Requiem for the American Dream waarin Noam Chomsky vertelt over de zeer ongelijke verdeling van rijkdom en macht. Het bijbehorende boek, dat bij Ten Have in het Nederlands verschijnt, wordt gezien als een bondige samenvatting van het politieke gedachtengoed van Chomsky, die analyseert hoe de economie een negatieve invloed heeft op ons politieke en morele welzijn.

Het tij keren

Na vertoning van een fragment uit de documentaire gaan filmmaker Kelly Nyks, politiek filosoof Mathijs van de Sande en hoogleraar Economische theorie en beleid Agnes Akkerman met elkaar in gesprek over de toenemende kloof tussen arm en rijk en de tien principes die volgens Chomsky ten grondslag liggen aan deze kloof. Hebben wede democratie inderdaad overgeleverd aan de klauwen van de multinationals? Verspreiden de politiek en de bedrijven bewust een gevoel van angst? Worden verkiezingen gemanipuleerd? En zo ja, hoe kunnen we het tij dan keren?

Aanmelden via deze link.

Bron afbeelding: Zoltan Kovacs via Unsplash