Taoïstische filosofie: de weg ontstaat door hem te gaan

26 September 2019 in Leesgroep

‘Zhuang Zhou droomde eens dat hij een vlinder was, een fladderende vlinder die, volkomen in zijn sas, niet wist dat hij Zhou was. Toen hij plotseling ontwaakte, was hij in levenden lijve Zhou. Nu weet ik niet of Zhou droomde dat hij een vlinder was of dat de vlinder droomde dat hij Zhou was…’

Dit verhaal is kenmerkend voor het werk van de taoïstische filosoof Zhuang Zi (vierde eeuw v.Chr.). In het naar hem vernoemde boek Zhuangzi relativeert de Chinese auteur met veel humor, diepzinnige bespiegelingen en beeldende verhalen de zekerheid van menselijke kennis. Zijn uitgangspunt is echter niet sceptisch, maar het inzicht dat de mens over de bron van alle dingen niets kan weten.

Deze oorsprong, Tao of de Weg, kun je echter wel aanduiden als een voortbrengende vader (yang) en een voedende moeder (yin). Tijdens dit voortbrengen en voeden, handelt de Weg volstrekt onbaatzuchtig: alle dingen krijgen de ruimte voor ontplooiing. De mens die dit hoogste principe wil volgen, neemt een voorbeeld aan deze houding: hij staat open en onbevooroordeeld in het leven. Bovendien heeft hij alle vaste doelen opgegeven, want ‘de weg ontstaat door hem te gaan’.

Tijdens de bijeenkomsten van de leesgroep krijgt u zicht op de taoïstische levenskunst van Zhuang Zi aan de hand van kernbegrippen als Tao (‘De Weg’), wuwei (‘niet-doen’) en ‘de kracht van het zachte’. Behalve voor een filosofische close-reading is er ruim gelegenheid voor een reflectie op Zhuang Zi’s waarde voor de huidige tijd.

Data: donderdag 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december. Meer info, klik hier.